Buletin de avertizare nr. 63 din 13.06.2018

Conditiile climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii: COMPLEX  DAUNATORI  (PHYTODECTA  F., SUBCOCCINELA 24 PUNCTATA, SITONA  L. care poate cauza pierderi importante la cultura:  LUCERNA

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: PHYTODECTA  F.(gandacul rosu al lucernei),adultii si larvele ataca frunzele si lastarii plantei. Larvele rod  frunzele de la margini spre nervura principala, pe masura ce ele se dezvolta,distrug aproape total frunzele lasand decat nervurile principale.In caz de aparitii in masa sunt atacati si lastarii,astfel incat plantele se usuca rezultand daune insemnate. In urma atacului produs de larve in luna mai la prima coasa a lucernei,cand lucernierele se cosesc timpuriu, larvele mature ataca si la a doua coasa.

 

Buletin de avertizare nr. 55/5.06.2018

Conditiile climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii: CUSCUTA, care poate cauza pierderi importante la cultura: LUCERNA SI PAJISTI
  Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:  APARITIA VETRELOR  DE CUSCUTA.
Pentru  efectuarea tratamentului, folositi unul  din  produsele sau amestecurile  de mai jos, dupa caz:
1. KEREB 50 W  4 -5 kg./ha sau ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE
Perioada optimă de tratament: INAINTE DE FRUCTIFICARE

Tratament pentru combaterea omizilor în Pantelimon

În perioada 5.06-11.06 Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare a Mediului, va efectua un tratament pentru combaterea omizilor (Hyphantria Cunea). Acțiunea se va face terestru, dimineața după ora 5:00 cu un produs insecticid care nu este texic pentru albine, pești sau organisme acvatice. Acțiunea se va desfășura în interiorul localității, în spațiile verzi de utilitate publică și în jurul aliniamentelor stradale. O persoană desemnată de Primărie va însoți echipa ce efectuează acțiunea.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. ln acest scop, gasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de “persoana vizata”.

Ce inseamna prelucrarea datelor? 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primaria Orasului Pantelimon va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitatea, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram?

Date de identiticare

(nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura)

Date de contact

(adresa de domiciliu, adresa de resedinta, adresa de e-mail, telefon)

Date privind locul de munca

Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de Primaria Orasului Pantelimon.

Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Directiei Pentru Evidenta Persoanelor, Directia Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)

In ce scopuri prelucram datele personale? 

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Indeplinirea obligatiilor legale (obligatii de stabilire, constatare, control, incasare si executare silita a veniturilor bugetului Primariei orasului Pantelimon, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum A.N.A.F., D.G.A.S.P.C.)
 • Transmiterea catre terti contractanti, in conditiile legii (firme de curierat/servicii postale, Posta Romana, arhiva externa, Trezorerie, etc.)
 • In scopuri statistice

In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana.

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal? 

Organul fiscal poate transmite infonnatiile pe care le detine:

 • autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
 • autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
 • autoritatilor judiciare competente, potrivit Iegii;
 • oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
 • in alte cazuri prevazute expres de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?

 Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor  fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

Gasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora;

Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia  dumneavoastra cu Primaria Orasului Pantelimon.

Dreptul la rectiticare: dreptul de a obtine din partea Primariei Oras Pantelimon, fara intarzieri  nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Dreptul la stergere:  va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Primariei Orasului Pantelimon, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fl exercitat atunci cand se aplica unul din urnatoarele cazuri:  persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergedi datelor,  atunci cand Primaria Orasului Pantelimon nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii,  dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea, sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Primariei Orasului Pantelimon prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Primariei Orasului Pantelimon transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fl citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de directia noastra.

Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia  dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in  care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Primaria Orasului Pantelimon  in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita  opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.

Dreptul de a nu fl supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Primariei Orasului Pantelimon de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,  inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o  afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman,  precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare.

Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

Dreptul de a va adresa justitiei.

Cat timp sunt prelucrate  datele personale de catre Primaria Orasului Pantelimon

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti contribuabil al Primariei Orasului Pantelimon precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea  documentelor).

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 • pe siteul https://www.primariapantelimon.ro, sectiunea Contact
 • prin e-mail, la adresa: anamaria.marinache@primariapantelimon.ro
 • la ghiseele Primariei Orasului Pantelimon prin completarea unei cereri in scris

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format  actualizat, pe siteul https://www.primapriapantelimon.ro.

Buletin de avertizare al Autoritatii Nationale Fitosanitare nr 49/29.05.2018

Condițiile  climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii: MYCOSPHAERELLA  FR.(PATAREA ROSIE A FRUNZELOR); BOTRYTIS  C. (PUTREGAIUL CENUSIU) care poate cauza pierderi importante la cultura:  CAPSUN

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: MYCOSPHAERELLA  FR.(patarea rosie a frunzelor),se manifesta prin aparitia pe frunze a unor pete circulare, de 1-3mm in diametru, de culoare rosie – violacee; mai tarziu, centrul petelor se necrozeaza  si devine cenusiu albicios. In conditii de umiditate,pe suprafata petelor foliare apare un puf albicios.

BOTRYTIS  C. (putrgaiul cenusiu), pot fi atacate toate organele supraterane ale plantei, insa boala se manifesta  frecvent, cu efectul cel mai pagubitor, pe flori si fructe.Tesuturile atacate se brunifica si, in conditii de umiditate  mare, pe suprafata lor apare sporulatia cenusie.Fructele atacate  putrezesc in intregime.

 

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.44 din 15. 05. 2018 – Autoritatea Națională Fitosanitară

Autoritatea Națională Fitosanitară a emis un nou buletin de avertizare pentru dăunătorii ce pot apărea la culturile de cais și piersic.

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:  GRAPHOLITA M. (Molia orientala a fructelor),larva acestui daunator ataca lastarii si fructele de piersic.Larvele patrund in lastari printre frunzele mici din varf sau pe la baza pedicelului primelor frunze laterale,unde foreaza galerii.Lastarii atacati se ofilesc, se indoaie,apoi toata portiunea atacata se usuca.In fructe, larvele patrund pe la peduncul, unde formeaza galerii inguste  spre sambure,continund sa se hraneasca cu pulpa fructului din jurul samburelui pe care o degradeaza.

Proceduri de dezinsecție împotriva insectelor de disconfort

În perioada 14-20 mai 2018 se vor desfășura, pe raza orașului nostru, tratamente pentru combaterea căpușelor și insectelor de disconfort. Procedurile vor avea loc seara, după orele 21:00. Substanța folosită este toxică NUMAI pentru albine, pești și organisme acvatice. Toți locuitorii orașului nostru care dețin stupi au fost în prealabil anunțați. Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov va acționa cu produsul denumit Solfac EW 50.
Un alt program de dezisecție ce are loc la nivelul județului Ilfov, cu eliberarea substanțelor din avion, este în desfășurarea până în data de 14 mai pentru combaterea tânțarilor. Acțiunea se va face cu produsul Vectobac WG, insecticid biologic din categoria biocide de tip 18. Acest produs nu este toxic pentru albine.

Proiectul ”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Pantelimon pe străzile: Curcubeului, Egretei, Cocostârcului, Galați, Ialomița și Transilvania”

A fost emisă autorizația de construire pentru proiectul ”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Pantelimon pe străzile: Curcubeului, Egretei, Cocostârcului, Galați, Ialomița și Transilvania”.

Rețeaua de alimentare cu apă pe cele șase străzi se va extinde cu 2229m, iar rețelei de canalizare menajeră i se vor adăuga 2114 m. Lucrările urmează să înceapă în curând.

Primăria orașului Pantelimon sfătuiește locuitorii străzilor care aparțin acestui proiect, să parcheze mașinile în curțile proprii pe perioada desfășurării lucrărilor.

Mulțumim pentru înțelegere!

A.C.S.O. „Viitorul” Pantelimon, lider în Divizia Națională de Juniori U15

În urma fazelor regionale și a clasamentelor jocurilor din fazele finale, Divizia Națională de Juniori U15 la rugby a ajuns la faza semifinalelor, pe 6 mai având loc atât meciurile din play-off, cât și cele din play-out. În orașul nostru a avut loc (pe data aminitită) meciul de rugby dintre A.C.S.O. „Viitorul” Pantelimon și C.S.S. Unirea Iași.

Victoria băieților noștri (cu scorul de 45 – 0) a fost spectaculoasă, iar faptul că apărarea a funcționat ireproșabil o demonstrează însăși tabela de marcaj. În urma meciului, echipa A.C.S.O. „Viitorul” Pantelimon s-a calificat în finala campionatului, unde va întâlni echipa L.P.S. Constanța. Echipa băieților noștri a strâns un total de 21 de puncte, fiind lidera clasamentului (cu 4 victorii din 6 meciuri, 1 egal și 1 înfrângere).

Finala dintre A.C.S.O. „Viitorul” Pantelimon și L.P.S. Constanța va avea loc, foarte probabil, duminică 13 mai, pe terenul UM din Pantelimon.

Încep înscrierile la „Școala de vară – Recreația mare” 2018!

În atenția părinților și elevilor din orașul Pantelimon: încep înscrierile pentru școala de vară 2018!

Aflat în al nouălea an de implementare, proiectul „Școala de vară – Recreația mare” se adresează  unui grup țintă format din elevi care nu au avut rezultate bune la învățătură, din ciclul gimnazial și primar. În perioada 1 – 31 iulie, aceștia vor fi ajutați și motivați de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, dar și de profesori care lucrează voluntar, încercând să valorifice timpul copiilor pe timpul verii. Rezultatele edițiilor trecute ale proiectului sunt pozitive: elevii incluși în program și-au îmbunătățit frecvența și situația școlară în proporție de 80%. După sesiunea de corigențe, promovabilitatea participanților a fost de 100%.

Proiectul este finanțat și sprijinit de Consiliul Local Pantelimon și primarul Marian Ivan. Pentru înscriere, părintele/tutorele este așteptat, în perioada 7 – 30 mai, la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon. Actele necesare sunt o copie C.I. părinte/tutore și copia certificatului de naștere al copilului. Fiecare elev înscris în programul „Școala de vară – Recreația mare” trebuie să urmeze cursurile Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon.