Proiectul ”Școala în On-line” – Primăria Pantelimon oferă 250 de tablete elevilor din familii defavorizate

Proiectul inițiat de primarul Marian Ivan, de a veni în sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon, care nu au acces la niciun mijloc de comunicare cu acces la internet, a fost aprobat de Consiliul Local Pantelimon. Astfel, 250 de elevi care provin din familii defavorizate, vor primi o tableta cu acces la internet, timp de 2 ani, care să le faciliteze accesul la cursurile online organizate de școală, în contextul epidemiei de coronavirus, dar care să le asigure egalitate de șanse cu ceilalți elevi, competențe digitale, reducerea absenteismului și îmbunătățirea situației școlare.

Acest proiect se adresează familiilor cu copii, elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1, defavorizate din punct de vedere social.

Selecția persoanelor care vor primi tabletele se va face după următoarele criterii:

 • Să fie elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon
 • Să nu fi beneficiat de ajutor din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal sau alte mijloace digitale și echipamente IT
 • Elevii se află în întreținerea familiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 1. Părinții au domiciliul legal/reședința pe raza UAT Pantelimon
 2. Au un venit mediu lunar per membru de familie, pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe țară
 3. Nu dețin bunuri mobile sau imobile în proprietate, afară de o locuință și cele considerate de strictă necesitate
 • La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie NU se iau în considerație următoarele: alocația de stat, alocația de susținere a familiei monoparentale, indemnizația de handicap și bugetul complementare personal acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii și bursele sociale, precum și toate drepturile sociale care, conform legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Prioritate vor avea:

 1. Elevii orfani de ambii părinți
 2. Elevii bolnavi de: TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sau infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte boli grave.

Elevii care primesc dispozitivele mobile, vor avea următoarele obligații:

 • Să participe la cursurile școlare online
 • Să asigure păstrarea în bună stare echipamentului și documentelor însoțitoare (garanție, manual de instrucțiuni etc.)
 • Sa nu înstrăineze echipamentul
 • Să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială dacă situația materială a familiei se îmbunătățește
 • Să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială dacă dorește retragerea din cadrul proiectului, înainte cu cel puțin 5 zile calendaristice

Sprijinul acordar se sistează dacă:

 • Elevul se transferă din Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon
 • Elevul nu participă la cursurile online ale școlii, nu are activitate pe platformele și aplicatiile educaționale
 • Elevul se retrage din program

Documente necesare pentru acordarea sprijinului:

 • Cerere completata de parinte (formular tipizat)
 • Copie dupa documentul de identitate al parintelui / reprezentantului legal
 • Copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal
 • Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului
 • Copii ale certificatelor de nastere sau a actelor de identiate a celorlalti membri ai familiei, daca este cazul
 • Acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC și se află în evideța dispensarului școlar, că suferă de: de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte boli grave.
 • Acte doveditoare în original, privind veniturile membrilor familiei (adeverințe, eliberate, dupa caz, de către angajator, sau enitatea asimilata acestuia, sau organul fiscal, sau in cazul persoanelor care desfasoara activitati independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, piscicole, silvicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art 3, pentru care Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central).
 • Angajament de plată la solicitarea echipamentului, conform caruia aceste sume pot fi recuperate si din alte drepturi platite de ANAF si Primaria orasului Pantelimon
 • Declaratie pe propria răspundere ca nu au tabletă/calculator
 • Alte documente, după caz.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr 1 Pantelimon, până în data de 1 august. 

Investițiile primăriei orașului Pantelimon în perioada 2008-2019

În ultimii ani, Primăria orașului Pantelimon a investit atât în modernizarea străzilor, cât și în dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare și iluminat public. Din 2008 până în 2019, orașul nostru s-a dezvoltat și s-a extins, devenind casă pentru multe familii noi.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere 2008-2019

 

Dezvoltarea rețelei de canalizare ape uzate 2008-2019:

 

Dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă 2008-2019:

 

Dezvoltarea rețelei de iluminat public 2008-2019:

Acțiunea de dezinsecție programată în perioada 9-16 iunie se amână din cauza condițiilor nefavorabile

Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Ilfov amâna efectuarea tratamentelor pentru combaterea insectelor de disconfort (tânțari adulți), programată pentru perioada 9-16 iunie , pentru perioada 17-25 iunie, din cauza condițiilor nefavorabile.

Acțiunea se va face terestru cu instalațiile montate pe autoutilitare, seara, după ora 21:00, folosind produsul CYMINA PLUS, în doză de 50ml/ha.

Produsul folosit este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice și este necesară anunțarea locuitorilor de pe raza localității, a crescătorilor de albine și a dispensarelor uman și veterinar.

Locul unde se efectuează dezinsecția este interiorul localității, aliniamente DJ, gropi de gunoi, spații verzi.

Modificări de circulație pe strada Tractorului

De curând, pe strada Tractorului din orașul nostru s-a stabilit sens unic de circulație din dreptul străzii Apusului până la intersecția cu strada George Călinescu.

Conform planului de modernizare al zonei, ce are la baza normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, Ordonanta Guvernului nr 43 si STAS-ul 10144/1-90, s-a prevăzut ca această secțiune de drum să fie cu sens unic. Dumul nefiind suficient de lat pentru a susține două sensuri de circulație și de a pemite intrarea pe stradă a autoutilitarelor speciale în același timp cu un autovehicul din sens opus. În unele porțiuni, lațimea drumului nu depășește 4,4m.

Au fost luate în calcul toate aspectele: traficul rutier, normele tehnice, siguranța circulatiei, precum si factorii sociali.

 

 

În perioada 9 – 16 IUNIE 2020 se vor efectua tratamente pt combaterea insectelor de disconfort

Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Ilfov va efectua tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort (tânțari adulți), în perioada 9-16 iunie.

Acțiunea se va face terestru cu instalațiile montate pe autoutilitare, seara, după ora 21:00, folosind produsul CYMINA PLUS, în doză de 50ml/ha.

Produsul folosit este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice și este necesară anunțarea locuitorilor de pe raza localității, a crescătorilor de albine și a dispensarelor uman și veterinar.

Locul unde se efectuează dezinsecția este interiorul localității, aliniamente DJ, gropi de gunoi, spații verzi.

 

 

De astăzi intră în vigoare starea de alertă pe teritoriul României

Începând din 15 mai, pe teritoriul țării noastre se renunță la starea de urgență și se instituie starea de alertă, pentru 30 de zile.
Unele măsuri pentru protecția tuturor cetățenilor vor rămâne în vigoare, însă alte măsuri se vor relaxa și vor fi înlocuite.

Astfel, printre principalele măsuri care intră în vigoare sunt:

 • Circulația în interiorul localității se poate efectua fără declarația pe propria răspundere, dar respectând în continuare măsurile de distanțare socială
 • Una dintre cele mai importante măsuri obligatorii este cea a purtării de către toate persoanele a măștii de protecție care să acopere gura și nasul, în mijloacele de transport în comun, în spațiile comerciale, la locul de muncă și în spațiile publice închise.
 • Operatorii de transport persoane, publici și privați, își organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice.
 • Se redechid cabinetele stomatologice, respecându-se toate măsurile de dezinfecție și protecție a pacienților, cât și a medicilor stomatologi
 • Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru pacienții care nu sunt considerate urgențe medicale, cu programare prealabilă.
 • Se redeschid parcurile pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție
 • Circulația în afara localității va fi în continuare restricționată, cu câteva excepții:
  – deplasarea în interes profesional, între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  – deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  – pentru realizarea de activități agricole;
  –  pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
  – pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
  – pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  – deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  – deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  – deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
  – deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
  – deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
 • Se vor relua slujbele bisericești cu participarea publicului, numai în exteriorul lăcașurilor de cult
 •  Se reiau activitățile saloanelor de înfrumusețare și îngrijire corporală, cu respectarea strictă a măsurilor de igienizare și protecție
 • Sportivii de performanță pot începe pregătirea în cantonamente
 •  Barurile, restaurantele si terasele rămân ÎNCHISE
 • Centrele comerciale cu suprafața mai mică de 15.000 mp vor putea funcționa, respectând măsurile de prevenție și protecție
 • Se menține interzicerea zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile
 • Se menține în continuare închiderea unor puncte de trecere a frontierei

Toate măsurile de prevenție și control în perioada stării de alertă pot fi citite integral aici: http://storage06transcoder.rcs-rds.ro/storage/2020/05/15/1185787_1185787_anexa-la-Hotarare-CNSSU-nr_24-din-15_05_2020-declarare-stare-de-alerta-masuri-pe-timpul-starii-de-alerta.pdf

În orașul nostru, se va construi o nouă bază sportivă

Un complex sportiv cu teren de fotbal, teren multifuncțional de handbal, baschet, volei și tenis și un vestiar complet echipat se va construi în Pantelimon, prin Compania Națională de Investiții

Noua bază sportivă se va întinde pe o suprafață minimă de 13.202mp, în Tarlaua 27, în zona fermei din Pantelimon, și va cuprinde, pe lângă terenurile menționate anterior, și cladiri auxiliare și tribune pentru spectatori.

Terenul de fotbal

Terenul pentru fotbal cu dimensiunile suprafeței utile de evolutie 75,5 x 117m și cele ale suprafeței utile de joc 68 x 105m.
Marcaje conforme cu cerințele Regulamentului de organizare a activităţii fotbalistice din 2018 a Federației Române de Fotbal.
Terenul va fi marcat si pentru 2 terenuri de mini-fotbal cu dimensiunile de: 40 x 60m.

Dotările și echipamentele: tribune pentru spectatori, cu 500 de locuri, porți de fotbal, tabele de marcaj, catarge pentru drapele, bănci de rezerve, nocturnă.

Terenul multifucțional de handbal, baschet, volei și tenis

Terenul multifunctional, cu dimensiunile suprafeței utile de evoluție 25 x 44 m și cele ale suprafeței utile de joc 40 x 20 m.
Marcaje conforme cu cerințele Regulamentelor de funcționare ale Federațiilor Române de handbal, baschet, volei și tenis.

Suprafața de joc: covor de tartan,  2 bănci de câte 10 scaune pentru rezerve și antrenori.

Dotările și echipamentele: bănci pentru rezerve, fileu de tenis, fileu de volei, panouri de baschet mobile, porți de handbal, instalație de nocturnă.

Clădirea pentru vestiare

Viitoarea bază sportivă va fi prevăzută și cu clădire pentru vestiare, unde sportivii, antrenorii și arbitrii să se poată schimba în echipamentele necesare. Cladirea va avea regim de înălțime parter și 1 etaj retras, și va fi prevăzută cu 4 vestiare, 8 grupuri sanitare separate pentru bărbați și femei, cabinet medical, depozit, camera tehnică și birouri.

Parcare

Parcare pentru 55 de vehicule, cu 4 locuri destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii și 2 locuri de parcare speciale pentru autocare.

Compania Națională de Investiții este finanțatorul acestei construcții, iar beneficiarul principal va fi UAT Pantelimon și locuitorii orașului nostru.