COMISIA NR. 1

privind programe de dezvoltare economică – socială, buget – finanţe, agricultură,

 gospodărie comunală, servicii şi comerţ

la şedinţa ordinara a  Consiliului Local Pantelimon

din data de 30.09.2019

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie Semnătura
1. Dumitru David Preşedinte  
2. Sterea Marian

 

Secretar  
3.      Dumitru Daniel Membru  
4. Manole Danut

 

Membru  
5. Dinu Marian Membru  

Preşedinte Comisia nr. 1

DAVID DUMITRU

COMISIA NR. 2

 privind  administrarea domeniului public şi privat al oraşului, urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

la şedinţa ordinara  a Consiliului Local Pantelimon

din data de 30.09.2019

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie Semnătura
Dumitru Daniel Preşedinte  
 Stuparu Costel

 

Secretar  
 Sterea Marian

 

Membru  
Enache Iulian

 

Membru  
Spătaru Ioana Membru  

    Preşedinte Comisia nr. 2

DUMITRU DANIEL

 

 

                                                          COMISIA NR. 3

privind  învăţământ, sănătate, cultură, activităţi sportive şi de agreement

la şedinţa ordinara  a Consiliului Local Pantelimon

din data de 30.09.2019

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie Semnătura
Bidirel George Preşedinte  
Demci Mihaela – Florina Secretar  
Anghel Adrian

 

Membru  
Strugariu Iulian Membru  
  5.  Manole Danut Membru

 

 

 

Preşedinte Comisia nr. 3

BIDIREL GEORGE

                                                     COMISIA NR. 4

 privind  administraţie publică locală juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor  la şedinţa ordinara a Consiliului Local Pantelimon

din data de 30.09.2019

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie Semnătura
    Georgescu Sorin

 

Preşedinte  
Hojbotă Vlad

 

Secretar  
Ionita Alexandru Membru  
Plugaru Marian

 

Membru  
Ignat Luminita Membru  

Preşedinte Comisia nr. 4

GEORGESCU SORIN

 

COMISIA NR. 5

 privind  muncă, protecţie socială, protecţia familiei şi a drepturilor copilului

La şedinţa ordinara  a Consiliului Local Pantelimon

din data de 30.09.2019

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie Semnătura
1. Ionita Mioara Preşedinte  
2. Ciuraru Anisoara

 

Secretar  
3. Stuparu Costel

 

Membru  
4. Enache Iulian Membru  
  5. Strugariu Iulian

 

 

Membru  

Preşedinte Comisia nr. 5

IONITA MIOARA