COMISIA NR. 1

– privind programe de dezvoltare economică – socială, buget – finanţe, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ

Nr.crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie

1.

DAVID DUMITRU  

Preşedinte

2.

STEREA MARIAN

Secretar

4.

DUMITRU DANIEL

Membru

5. 

MANOLE DANUT  Membru

COMISIA NR. 2
–  privind  administrarea domeniului public şi privat al oraşului, urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

Nr. crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie

1.     

DUMITRU DANIEL  

Preşedinte

2.     

 STUPARU COSTEL  

Secretar

3.     

 STEREA MARIAN

Membru

4.     

 ENACHE IULIAN

Membru

5.      BADEA MARIAN  

Membru

 

COMISIA NR. 3

–  privind  învăţământ, sănătate, cultură, activităţi sportive şi de agreement

Nr. crt.

Nume Prenume

Funcţia în comisie

1.     

BIDIREL GEORGE Preşedinte

2.     

DEMCI MIHAELA  

Secretar

3.     

ANGHEL ADRIAN 

Membru

4.     

STUNGARIU IULIAN

Membru

5.      MANOLE DANUT

Membru

 

COMISIA NR. 4

–  privind  administraţie publică locală juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor

Nr. crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie

1.     

GEORGESCU SORIN

Presedinte

2.     

    HOJBOTA VLAD 

Secretar

3.     

IONITA ALEXANDRU 

Membru  

4.     

PLUGARU MARIAN

Membru

5.      IGNAT LUMINIȚA

Membru

 

COMISIA NR. 5

–  privind  muncă, protecţie socială, protecţia familiei şi a drepturilor copilului

Nr. crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie

1.

IONITA MIOARA

Preşedinte

2.

CIURARU ANISOARA

Secretar

3.

STUPARU COSTEL

Membru

4.

ENACHE IULIAN

Membru

5. STRUGARIU IULIAN

Membru