Informare privind ridicarea autovehiculelor abandonate cu număr de înmatriculare şi a celor fără stăpân (neînmatriculate) abandonate pe domeniul public al orașului Pantelimon

   În cazul autovehiculelor înmatriculate abandonate pe domeniul public vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie respectate mai multe etape conform procedurii legale în vigoare. În momentul identificării în teren a autovehicului, proprietarul este avizat printr-o somaţie aplicată pe parbrizul vehiculului urmată de întocmirea Procesului Verbal de Constatare şi verificarea în baza de date, în vederea identificării proprietarului.

După 10 zile de la aplicarea somaţiei se va face identificarea în teren şi în condiţiile în care autovehiculul este în acelaşi amplasament şi aceeaşi stare, se întocmeşte un nou proces verbal de constatare. După 11 zile de la verificarea datelor primite se va întocmi un Referat către Cabinet Primar. Se verifică confirmarea de primire a somaţiei adresată proprietarului şi se face deplasarea în teren a 6 a zi după ce se ia la cunoştinţă confirmarea de primire a somaţiei. Ulterior se va întocmi un proces verbal de sancţionare şi se aplica o sancţiune de până la 2000 lei. După ce este aplicată sancţiunea, se va întocmi o Dispoziţie de ridicare a autovehicului şi apoi se va redacta o adresă către  Serviciul furturi auto al IPJ Ilfov cu autovehiculele ridicate de pe domeniul public. De asemenea se întocmeşte o Dispoziţie de intrare în patrimoniul UAT PAntelimon după 10 zile de la Referatul către Cabinet Primar. Această dispoziţie de intrare în patrimoniu se va comunica proprietarului şi se va  aştepta o perioadă de 5 zile pentru luarea la cunoştinţă de către acesta. Tot dosarul în original se transmite Direcţiei achiziţii investiţii (în vederea valorificării autovehicului) și se va dispune ridicarea autovehicului de pe domeniul public și depozitrea acestuia pe un teren special dedicat acestei activități de către Direcția Gospodărie Locală. Ulterior se înaintează o adresă către Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Pantelimon și către Serviciul înmatriculări auto Ilfov, în vederea radierii autovehiculului. Autovehiculul va fi valorificat și sumele rezultate vor fi făcute venit la bugetul local. Dacă există contestare, Dispoziţia de Primar va rămâne fără obiect până la pronunțarea instanței de judecată.

 În cazul autovehiculelor fără stăpân staţionate pe domeniul public se face identificarea în teren, se aplică somaţie pe parbrizul vehiculului apoi se va întocmi un proces verbal de constatare şi se va preciza că a fost afişată somaţia cu termenul de 10 zile. Ulterior se înaintează un Referat către cabinetul  primarului, prin care se declară autovehicul fără stăpân. Se va trece la ridicarea autovehiculului şi se întocmeşte proces verbal de ridicare cu inventar. Se va  face un anunţ public și o cu adresă către furturi auto în termen de 5 zile de la data procesului verbal de constatare. Dacă proprietarul va face dovada deţinerii autovehiculului acesta se va restitui în termen de 10 zile. Proprietarul va trebui să achite taxele şi impozitele la care se adaugă sumele pentru transport, ridicare şi pază. După 10 zile de la publicarea anunţului privind ridicarea autovehiculului de pe domeniul public, se va emite de către Cabinetul Primarului o Dispoziţie de trecere în patrimoniu. În cazul în care nu se va contesta Dispoziţia de intrare în patrimoniu, autovehiculul va fi valorificat și sumele rezultate vor fi făcute venit la bugetul local.

Vă informăm de asemenea, că în conformitate cu procedurile legale de ridicare a autovehiculelor abandonate şi fără stăpân staţionate pe domeniul public durata de timp de la data constatării până la data ridicării propriu-zise este de 45 de zile pentru autovehiculele înmatriculate şi de 20 de zile pentru cele fără stăpân ( neînmatriculate ).

  Lista cu autovehiculele care au fost ridicate de pe domeniul public va fi  publicată   pe site-ul și la sediul Primăriei Pantelimon, în ziarul local ”Gazeta de Pantelimon”,  pe contul de facebook al Primăriei Pantelimon și cel al Direcției Poliția Locală Pantelimon.

Actele normative care stau la baza prezentei proceduri sunt următoarele: Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ teritoriale, H.C.L. Pantelimon nr. 114/2019, H.G 156/2003, Legea nr. 309/2006 pentru modificarea şi modificarea legii 421/2002, H.G. 156/2003 pentru aplicarea  normelor metodologice  privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale.

Image result for auto abandonate

Nu exista comentarii.

Spune-ne parerea ta

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.