Atributii:

 • identificarea, masurarea si verificarea terenurilor care apartin domeniului public si
  privat cu alte directii din cadrul institutiei
 • punerea in posesie a persoanelor fizice si juridice care detin terenuri ca urmare a sentintelor civile si a altor acte ce stabilesc atribuirea, reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren conform legilor fondului funciar
 • participarea la expertize tehnico-judiciare
 • participarea la masurare, verificare si realizari de planuri de situatie cu alte directii din cadrul institutiei
 • asigurarea raspunsurilor la corespondenta si orice sesizari adresate de contribuabili
 • intocmire de planuri
 • eliberare acordurilor de intabulare a dreptului de folosinta supra terenurilor, conform Legii nr.7/1996 actualizata cu alte directii din cadrul institutiei ;

Program de lucru cu publicul – Birou cadastru
Luni: 8.00 – 16.00
Vineri: 8.00 – 14.00

Acte necesare:

Acte eliberare planuri parcelare:

 •  Cerere proprietar;
 • Copie act de proprietate.

Acte necesare la solicitarea unui duplicat dupa titlu de proprietate:

 • Cerere adresata Comisiei Locale de fond funciar, de unde a fost ridicat originalul titlului de proprietate, de titularul dreptului de proprietate sau de mostenitorii acestuia , insotita de actul de identitate ;
 • Dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, a pierderii titlului de proprietate;
 • Declaratia notariala pe propria raspundere, privind posesia si pierderea titlului de proprietate al carui duplicat se solicita, titularul dreptului de proprietate sau de mostenitorii acestuia;
 • Declaratia celorlalti mostenitori inscrisi in titlul de proprietate sau a mostenitorilor acestora, dupa caz, care sa cuprinda mentiuni privind acordul acestora cu privire la eliberarea duplicatului titlului de proprietate si ca nu detin in original titlului de proprietate al carui duplicat se solicita;
 • Actele de stare civila ale titularilor si mostenitorilor, iar in cazul mostenitorilor dovada calitatii acestora prin certificat de mostenitor sau cerificat de calitate de mostenitor;

CORESPONDENTA
e-mail: cadastru@primariapantelimon.ro