INFORMATICĂ

Pentru sugestii privind websit-ul:

CORESPONDENTA
e-mail: informatica@primariapantelimon.ro

INVESTIȚII

Atributii:

 • acorda consultanta juridica in problemele juridice; verifica si inocmeste diverse documente ce necesita semnatura consilierului juridic al compartimentului;
  solutioneaza adresele si petitiile care ii sunt repartizate de catre seful ierarhic
 • participa la licitatiile organizate de catre Primaria orasului Pantelimon, intocmind documentatiile prevazute de legislatia in vigoare;
  elaboreaza contractele ce se incheie in urma adjudecarii licitatiilor la care a participat;
 • asigura prelucrarea, analizarea in cadrul serviciului a unor acte normative, documentare juridica, Articole, alte lucrari in vederea pregatirii profesionale de specialitate;
 • elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Primariei;
 • elaborarea sau dupa caz coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire , ori in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
 • indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in legislatie;
 • aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;
 • constituirea si pastrarea dosarului de achizitie publica.

BILANT REALIZARI 2010

CORESPONDENTA
e-mail: investitii@primariapantelimon.ro