Raport elaborat de Primarul oraşului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Pantelimon pe anul 2012