Click to listen highlighted text!

INVESTIȚII

Atribuțiile serviciului Investiții constau în:

 • acordarea de consultanță juridică în problemele juridice; verificarea și întocmirea diverselor documente ce necesită semnătura consilierului juridic al compartimentului;
 • soluționarea adreselor și petițiilor care îi sunt repartizate de către șeful ierarhic
 • participarea la licitațiile organizate de către Primăria orașului Pantelimon, întocmind documentațiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • elaborarea contractelor ce se încheie în urma adjudecării licitațiilor la care a participat;
 • asigurarea prelucrării, analizării în cadrul serviciului a unor acte normative, documentare juridică, articole, alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate;
 • elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei;
 • elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire, ori în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
 • îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute în legislație;
 • aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
 • constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.

ACHIZIȚII

 • Atribuțiile serviciului Achiziții constau în:
 • soluționarea adreselor și petițiilor care sunt repartizate de către șeful ierarhic;
 • participarea la licitațiile organizate de către Primăria orașului Pantelimon, întocmind documentațiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • elaborarea contractelor ce se încheie în urma adjudecării licitațiilor la care a participat;
 • asigurarea prelucrării, analizării în cadrul serviciului a unor acte normative, documentare juridică, articole, alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate;
 • elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei;
 • elaborarea sau dupa caz coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire , ori în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
 • îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislație;
 • aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
 • constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică;
Click to listen highlighted text!