Click to listen highlighted text!

 

BIROUL INVESTITII PUBLICE :

 

 • Coordoneaza activitatea de programare si executare a investitiilor
 • Monitorizeaza stadiul fizic si valoric privind realizarea obiectivelor cuprinse in programul de investitii
 • Verifica corectitudinea solutiilor adoptate in documentatiile tehnico-economice si propune imbunatatirea acestora
 • Verifica si analizeaza daca valoarea totala a investitiei s-a evaluat in preturi valabile la data la care se efectueaza documentatia de atribuire;
 • Elaboreaza programul de investitii
 • Analizeaza propunerile privind modificarea indicatorilor tehnco-economici aprobati pentru obiectivele de investitii aflate in derulare atunci cand conditiile o impun;
 • Urmareste in teren derularea lucrarilor de investitii aflate in derulare
 • Asigura intocmirea si transmiterea situatilor prevazute de lege catre autoritatile publice locale si centrale.
 • Verifica situatii de lucrari de catre cei abilitati din cadrul compartimentului.
 • Verifica existenta angajamentelor, realitatii sumelor si conditiile de eligibilitate.
 • Intocmeste referatele de necesitate pentru lucrarile suplimentare aparute in urma incheierii contractelor, a notelor de constatare si a actelor aditionale aferente acestora.
 • Intocmeste notele justificative pentru lucrarile suplimentare
 • Intocmeste procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a receptiilor finale.
 • Participa la intocmirea caietelor de sarcini premergatoare initierii procedurii de atribuire.
 • Participare la evaluarea ofertelor in cadrul comisiilor de licitatie.

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!