Click to listen highlighted text!
 • intocmirea, urmarirea si completarea efectiva a registrului agricol;
 • efectuarea controlului periodic la gospodariile populatiei pentru confruntarea datelor declarate la registrul agricol;
 • eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea valorificarii acestora;
 • constata in teren pagubele produse de factori diversi la persoanele fizice si juridice;
 • inventarierea si arhivarea documentelor compartimentului la sfirsit de an si la predarea arhivei anului precedent la arhiva;
 • aplicarea corecta a legilor in domeniu;
 • aplicarea normelor PSI in domeniul agricol;
 • verifica si redacteaza referate la scrisorile si sesizarile primite din partea cetatenilor si comunica Comisiei judetene de fond funciar;
 • intocmeste borderoul cu situatia detinatorilor de animale si o comunica biroului de impozite si taxe in vederea urmaririi si incasarii taxelor de pasunat;
 • intocmeste lucrarile necesare privind inaintarea situatiilor statistice, trimestriale si anuale privind bunurile agricole si efectivele de animale;
 • actualizarea bazei de date electronice privind detinatorii de teren de pe raza orasului;
Click to listen highlighted text!