Click to listen highlighted text!

2024

2023

2022

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Informatii cu caracter public

Atributii:

 • primeste si verifica indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de unitatile beneficiare de credite;
 • anual, pentru intocmirea bugetului orasenesc si de cate ori au loc corectii si rectificari de buget, intocmeste proiectul de buget pentru institutiile de subordonare locala pe baza datelor prezentate de acestia si a indicatorilor de baza .
 • intocmeste detalierile la buget pentru capitolele bugetare.
 • lunar primeste conturile de executie ale unitatilor le verifica, le analizeaza si intocmeste executia pe ordonatori in vederea incadrarii in prevederea bugetara .
 • trimestrial, pana la data de 20 ale lunii urmatoare incheierii trimestrului, primeste darile de seama trimestriale ale unitatilor de subordonare locala.
  conturilor in functie de prevederea bugetara .
 • participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de
  inventar,mijloacelor banesti ori de cite ori este nevoie.
 • elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata biroului.

Atributii legate de activitatea financiar-contabila:

 • efectuarea de incasari si plati in numerar pentru persoane fizice si juridice pe baza de documente legal intocmite.
 • acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajarii platilor de catre institutie, precum si a altor documente care necesita aceasta viza.
 • intocmirea si predarea decontului privind taxa pe valoare adaugata in baza
  documentelor legale, conform legii care reglementeaza aceasta taxa , virarea ei catre buget la termenul stabilit de lege;
 • evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor, conform Legii contabilitatii
  nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza operatiunilor contabile, in mod sistematic si cronologic.
 • intocmirea ordinelor de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori;
 • intocmirea dispozitiilor de plata si incasare, privind acordarea de avansuri spre
  decontare, precum si urmarirea decontarii acestora;
 • intocmirea filei cec pentru ridicari de sume din banca, respectind plafoanele de plati, conform legislatiei in vigoare
 • primirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si iesirilor din magazie.
 • intocmirea si verificarea balantei de verificari lunare, avindu-se in vedere concordanta dintre conturile analitice si sintetice.
 • intocmirea si inaintarea catre DGFPS a bilantului trimestrial si anual privind activitatea institutiei.
  participarea la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor banesti ori de cite ori este nevoie.
Click to listen highlighted text!