Click to listen highlighted text!

ANUNȚ privid operațiunile fiscale în data de 30.12.2022

ANUNȚ IMPORTANT❗
⚠️ Operațiunile pentru orice tip de încasare prin casieria primăriei Pantelimon mai poate fi efectuată mâine, 30.12.2022, numai până în ora 9:00, conform reglementărilor legale privind operațiunile de închidere a exercițiului bugetar.
⚠️ De asemenea, același interval orar este stabilit și pentru orice tip de operațiune fiscală din cauza închiderii anului fiscal 2022 și pregătirea deschiderii anului fiscal 2023.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

ANUNȚ PRIVIND ZIUA DE 02 DECEMBRIE 2022 -ZI LIBERĂ

Având în vedere prevederile art.(1) Hotărârea Guvernului nr.96/2022, pentru salariații din sistemul bugetar, se stabilește ziua de 02 decembrie 2022 – zi liberă.

Pentru recuperarea zilei de muncă menționate, în perioada 21-24 noiembrie 2022, Primăria orașului Pantelimon își va desfășura activitatea după următorul program :
Luni-joi – 08:00 -18: 30
Începând cu data de 25 noiembrie 2022 programul de lucru se va desfășura în regim normal,
Luni-joi -08:00 -16:30 ;
Vineri – 08:00 – 14:00.

Prevederile H.G. nr.96/2022, nu se aplică locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție
sau specificului activității.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

 

anunt 02 decembrie zi libera

În atenția deținătorilor de drone!

Aducem la cunoștință tuturor deținătorilor de aeronave fără pilot (drone) că este STRICT INTERZISĂ utilizarea aparatelor de zbor în apropierea obiectivului militar situat pe Șoseaua de Centură (Unitate Militară), deoarece acesta se află într-o zonă geografică aeriană RESTRICȚIONATĂ pentru operațiunile reprezentate la operarea neautorizată a sistemelor de aeronava fără pilot la bord – UNMANNED AERIAL SYSTEMS (UAS).
Zonele cu restricții reprezintă informații publice si pot fi vizualizate pe site-ul ROMATSA R.S la adresa: https://flightplan.romatsa.ro/init/drones.

 

No drone zone sign. UAV flying forbidden and prohibited icon. Airport safety.

Curățăm România! Curățăm Pantelimonul!

Vineri, 11 noiembrie, Primăria orașului Pantelimon organizează acțiunea de curățenie ”Curățăm România! Curățăm Pantelimon!”
Punctul de întâlnire este vis-a-vis de Biserica Sf. Nicolae, pe strada Tudor Vladimirescu.
Ora: 10:00
Acțiunea de curățenie se va desfășura pe malul lacului Pantelimon.

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL TEREN PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAȘULUI PANTELIMON

Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Pantelimon,  cu sediul în Pantelimon, Str. Sf. Gheorghe nr. 32, Județ Ilfov, având CUI 4420759, face cunoscut că în ziua de 20 octombrie 2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Oraș Pantelimon, va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea unui imobil teren intravilan, proprietatea publică a Orașului Pantelimon.

Amânarea licitaţiei organizată în data de 20.10.2022, pentru  concesionarii prin licitație publică,  a unui teren în suprafață totală de 116 mp, situat în zona Șos. Cernica, nr. 181, DJ 301, Tarla 54, și 81, Parcela 518 și 857, lot 2, aparținând domeniului  public al Orașului Pantelimon, Județ Ilfov.

Anunt licitatie

Proces Verbal AMANARE licitatie

Dispozitie Comisie licitatie

În atenția deținătorilor de sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate din orașul nostru (FOSE SEPTICE, BAZINE DE COLECTARE, etc.)

Conform Hotărârii de Guvern 714/26.05.2022, proprietarii de sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate au obligația înscrierii în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE ALE ORAȘULUI PANTELIMON.

Înscrierea se face la sediul primăriei, din strada Sf. Gheorghe nr.32 sau online, completând cererea de înregistrare,care se trimite automat.
Persoane Fizice
Persoane Juridice

Prin grija reprezentantului unității administrativ-teritoriale, proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

 Obligația înregistrării prevăzută la alin. (1) revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.

Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.

Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare.  Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul prevăzut la art. 10 alin. (1).(3) Firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului.

 

 

Nouă acțiune de combatere a insectelor de disconfort 9 august

Mâine, 9 august, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov va efectua un nou tratament pentru combaterea țânțarilor adulți.
Tratamentul se va face terestru, în interiorul localității, prin stropire de pe utilajele montate pe autovehicule.
Tratamentul începe de la ora 22:00, de aceea este recomandat să țineți ferestrele închise.
 Insecticidul folosit este STING, în doză de 30 ml/ha.
În cazul în care condițiile meteo nu vor permite efectuarea tratamentului, acesta va fi reprogramat.

Primul punct fix pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor din Pantelimon

Începând din data de 11 iulie se va deschide primul punct fix de recenzare din orașul nostru, suplimentar față de echipele din teren.
▶️ Locuitorii din Pantelimon pot merge pentru a efectua recensământul populației și locuințelor la 📍Bd. Biruinței 48-50 (sediul Direcției de Asistență Socială), zilnic, de luni până duminică între orele 8:00- 18:00.
▶️ În continuare funcționează și call-centerul pentru programarea recensământului pa domiciliu, apelând numărul de telefon: 0758.885.389.
Participarea la recensământul populației și locuințeloreste obligatorie! Refuzul sau oferirea de date incorecte sau incomplete, se sanctionează cu amendă cuprinsa intre  1000 și 3000 lei.

Anunț de început al proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat ce aparțin de Orașul Pantelimon, județul Ilfov, cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2” cod SMIS 149232

UAT Pantelimon anunţă începerea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat ce aparțin de Orașul Pantelimon, județul Ilfov, cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2”, cod SMIS 149232.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Componenta 1: REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2,  Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de Covid-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare REACT-EU, Operațiunea: sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectiv general: Sprijinirea sistemului public de educație preuniversitară, în unitățile de învățământ preuniversitar aparținând UAT Pantelimon (Oraș Pantelimon) pentru asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire în scopul prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.

Asigurarea accesului la educație continuă în condiții de siguranță și îmbunătățirea calității actului educativ care în timp va duce la scăderea răspândirii infectării cu SARS-Cov 2, dar și a abandonului școlar.

Asigurarea dotărilor unităților de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială nr.1 și Grădinița nr. 1, cu echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și/sau destinate asigurării condițiilor sanitare minime de prevenire și diminuare a infecției cu SARS-CoV-2, este posibilă prin intermediul finanțării POIM, neexistând în bugetul local fonduri disponibile pentru o astfel de achiziție în contextual actual.

 Rezultatele așteptate prin implementarea proiectului vizează realizarea unor condiții optime și de siguranță ale procesului educațional la Școala Gimnazială nr.1, oraș Pantelimon și la Grădinița nr. 1 Pantelimon, județul Ilfov prin achiziționarea următoarelor echipamente și dotări:

La Grădinița nr. 1 Pantelimon:  dezinfectant pentru mâini si tegumente,măști protectie de unica folosinta cu trei straturi de protectie pentru adulți, măști protectie de unică folosință cu trei straturi de protecție pentru copii, mănuși protecție, dezinfectant pentru suprafețe, domestos dezinfectant băi, clor pt suprafețe, lămpi UV cu Ozon profesionale, porți scanare acces.

La Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon: dezinfectant pentru mâini si tegumente,măști protectie de unica folosinta cu trei straturi de protectie pentru adulți, măști protectie de unică folosință cu trei straturi de protecție pentru copii, mănuși protecție, panouri separatoare de protecție anticovid plexiglass – 3mm grosime, dezinfectant pentru suprafețe, domestos dezinfectant băi, clor pentru suprafețe, porți scanare acces.

Durata de implementare a proiectului este de până data de 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 1,931,628.68 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU.

Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa Primăriei Oraşului Pantelimon, Str. Sfantul Gheorghe, Nr. 32, Oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, persoană de contact: Țarina Raisa Andreea -Responsabil proiect, Tel: 021.301.70.98, Fax: 021.350.24.42, E-mail: investitii@primariapantelimon.ro.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT – EU prin Programul
Operațional Infrastructura Mare.

Click to listen highlighted text!