Autovehicule fără stăpân identificate pe raza orașului Pantelimon – 14.04.2021

O altă serie de autovehicule abandonate pe domeniul public al orașului Pantelimon au fost identificate.

În atenția proprietarilor autovehiculelor abandonate pe domeniul public!
În termen de 10 zile de la data de astăzi, 14.04.2021, proprietarii autovehiculelor mai jos menționate, au obligația să le ridice pe de domeniul public, conform prevederilor legii 421/2002 și HCL 5/27.01.2021
În caz contrar, se va începe acțiunea de ridicare a acestora, urmând a trece în proprietatea UAT Pantelimon.

 

Primăria Pantelimon va ridica mașinile fără stăpân de pe domeniul public

În atenția proprietarilor autovehiculelor abandonate pe domeniul public!
În termen de 10 zile de la data de astăzi, 7.04.2021, proprietarii autovehiculelor mai sus menționate, au obligația să le ridice pe de domeniul public, conform prevederilor legii 421/2002 și HCL 5/27.01.2021
În caz contrar, se va începe acțiunea de ridicare a acestora, urmând a trece în proprietatea UAT Pantelimon.

 

Carantina se prelungește în orașul nostru pentru alte 14 zile

Conform ordinului nr. 6867 din 2.04.2021, din cauza ratei mari de infectare cu covid-19, ajunsă la nivelul de 9.31, în orașul Pantelimon se va prelungi carantina până pe data de 17 aprilie 2021, ora 22:00.

Hotararea-CJSU-IF-nr-72_02.04.2021-propunere-prelungire-carantina-Pantelimon

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

OSDSU-6867_02.04.2021-PRELUNGIRE-CARANTINA-PANTELIMON-IF

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Noi modele de declarații după intrarea în vigoare a Hotărârii 58/27.03.2021

Adeverinta pentru angajatori_noapte_ora 20:00 
Adeverinta pentru angajatori_noapte_22:00
Declaratie pentru tranzitare localitate în carantină 
Model Declaratie proprie Raspundere_20:00 
Model Declaratie proprie Raspundere_22:00

Citiți noile măsuri impuse în Hotărârea nr. 58/27.03.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Grădinița nr.1 Pantelimon, coordonatorul proiectului european ERASMUS + KA2 ”Seize The Digital Time”

Grădinița nr.1 Pantelimon a lansat pe 1 martie 2021, proiectul european ERASMUS + KA2 ”Seize The Digital Time” – un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte între grădinițe și școli.

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului și sportului. Acesta este structurat ȋn trei acțiuni – cheie: ”Mobilitatea persoanelor”, ”Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici” și ”Sprijin pentru reformarea politicilor”. În cadrul acţiunii – cheie 2 se află și parteneriatele strategice pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli. Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european, oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

În contextul mondial în care ne aflăm, având în vedere noutatea învățământului online, ne-am întrebat cum noi, cadrele didactice, copiii și părinții, ne putem adapta mai usor și cum putem crește calitatea învățării și cum ne putem dezvolta competențele în utilizarea instrumentelor educaționale digitale. Este momentul să digitalizăm sistemul educațional și să adaptăm activitățile de învățare în mediul online.

Din dorința de a descoperi practicile altor instituții europene din domeniul educației la distanță, am cunoscut cinci cadre didactice din Europa pe platforma e-twinning cu care aveam ceva în comun: școlile din care provenim au preșcolari și elevi care nu au un acces facil la învățământul online, elevi cu rezultate mai puțin satisfăcătoare la învăţătură și elevi cu CES care întâmpină probleme în utilizarea instrumentelor educaționale digitale. Acestora li s-a adaugăt faptul că există și părinți care întâmpină dificultăți în a-i sprijini pe copii în acest proces de învățare online. Astfel, am identificat nevoile tuturor participanților, născându-se ideea unui proiect care să creasă comunicarea și cooperarea între profesori, copii și părinți cu scopul de a crește calitatea învățării în mediul online.

Având în vedere necesitatea și noutatea în abordarea temei, am prezentat în cadrul consiliilor profesorale ale Grădiniței nr.1 Pantelimon ideea unui parteneriat Erasmus +. Ulterior am gândit proiectul, l-am scris, ne-am ales partenerii și am aplicat în vederea obţinerii unui grant. În luna februarie 2021 am aflat rezultatul evaluării: APROBAT. Grădinița noastră este, așadar, începând cu 1 martie 2021, coordonatoarea proiectului ”SEIZE THE DIGITAL TIME”, nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA226-SCH-095618, care se va derula pe parcursul a doi ani. Instituțiile de învățământ implicate sunt din România (coordonator), Turcia, Italia, Cehia și Grecia (parteneri). Acest proiect va reprezenta, pentru fiecare participant o oportunitate de a-și dezvolta abilitățile digitale, creativitatea și motivația în procesul de educație la distanță, lucru care va conduce la creșterea calității învățării. Prin intermediul acestui proiect vom pune accent pe creșterea motivației grupurilor defavorizate de a participa la educația online, de a beneficia de o educație de calitate superioară.

,,Profesorii se vor familiariza cu sisteme educaționale europene, metode inovatoare de predare online cu ajutorul întâlnirilor de proiect transnaționale, vor face schimb de idei. Totodată,  își vor îmbunăţăți competenţele de exprimare în limba engleză și competenţele TIC, li se va dezvolta sentimentul de apartenență la comunitatea europeană și vor intra în contact cu diferite culturi și moduri de gândire. Ne așteptăm ca personalul grădiniței să devină mai interesat de parteneriatul European, de participarea și initierea altor proiecte europene.” ne-a declarat prof. Ionescu Ramona, coordonatorul proiectului ”SEIZE THE DIGITAL TIME”.

Proiect european la Grădinița nr.1 Pantelimon ”SEIZE THE DIGITAL TIME”, nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA226-SCH-095618 – 2021-2023. Cadrele didactice care fac parte din echipa României sunt: prof. Liscan Mariana (director), prof. Ionescu Ramona (responsabilul proiectului, coordonator), prof. Dumitrescu Aurelia, prof. Barbu Georgeta, prof. Bantaș Maria, prof. Rusu Alexandra, prof. Enache Silvia.

Prof. Mariana Liscan – director

Prof. Ionescu Ramona – coordonator proiect

Prof. Dumitrescu Aurelia

 

Orașul Pantelimon intră în carantină pentru 14 zile

‼️ ANUNȚ IMPORTANT‼️
Începând cu data de 20.03.2021, ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, orașul Pantelimon va intra în carantină din cauza creșterii ratei de infectare cu COVID-19.
Vă rugăm să respectați măsurile suplimentare impuse:
Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.
Art. 4. Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menționate la art. 1, alin. (2):
🔸 Se limitează la maximum deplasarea persoanelor și se monitorizează în permanență respectarea acestei măsuri. ‼️ Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz.
🔹 în intervalul orar 06:00 – 22:00, în interiorul zonei meționate la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri ncesare activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agro-alimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
În intervalul orar 22.00-06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct.1, lit.a), c), m) și o).
❗❗Se interzic următoarele activități:
Art. 6. – În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activtăți:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă și altele asemenea;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și în exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;
5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
6. organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spații închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepția celor profesioniste organizate de federațile de profil;
8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și a talciocurilor;
9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea), saloanelor de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.
❗Declarația pe proprie răspundere se poate descărca de aici:
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Centrul de vaccinare Pantelimon

Centrul de vaccinare a început să funcționeze, din data de 1 martie 2021,  cu primele 1200 de vaccinuri, în Pantelimon, pentru persoanele care se încadrează în etapa a-II-a de vaccinare.

Persoanele cele mai vulnerabile la îmbolnăvirea cu covid-19 se pot programa pentru vaccinare și în centrul din Pantelimon. Astfel: vârstnicii de peste 65 de ani, persoanele care suferă de boli cronice indiferent de vârstă și lucrătorii care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale, au la dispoziție mai multe modalități de programare:
🔘 individual sau prin aparținători, prin platforma guvernamentală: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro ,
🔘 prin medicul de familie,
🔘 prin serviciul de call center DSP Ilfov la numărul de telefon: 📞 021.414.44.22 , ori prin e-mail la: if.callcenter@vaccinare-covid.gov.ro.
🔘 prin serviciul de call center DSP București: 021.795.00.54 sau 021.9462
🔘 prin DAS Pantelimon la numărul de telefon: 📞 0754.068.857, de luni până joi între orele: 8:00 – 16.30 și vineri 8:00 – 14:00, apelabil în situația în care beneficiarul nu poate realiza programarea prin celelalte variante menționate anterior.
Centrul de vaccinare se află la adresa: Bd Biruinței 70, oraș Pantelimon, județ Ilfov (în cadrul Sălii de Sport a Școlii Gimnaziale nr. 1).

Procedura privind cedarea cotei indivize de drum pentru locuitorii străzilor private

Locuitorii străzilor private din Pantelimon au posibilitatea cedării cotei indivize de drum, pentru ca strada să fie trecută în domeniul public al orașului. Abia după ce strada va aparține în proporție de 100% domeniului public, primăria Pantelimon o va putea include în proiecte viitoare de modernizare.

Procedura de donare nu este complicată, iar instituția noastră va susține cetățenii prin achitarea taxei notariale. Etapele procedurii sunt următoarele:

 • Se va completa un  formular tipizat privind cedarea cotei de drum
 • Se anexează xerocopie a actului prin care  a fost dobândit imobilul
  *dacă imobilul a fost achiziționat prin credit imobiliar, se va prezenta și un acord de la bancă privind înstrăinarea cotei de drum (pentru obținerea acordului de la bancă, Biroul Cadastru al primăriei va elibera, la cerere, o adresă necesară băncii)
  *dacă imobilul a fost achiziționat prin programul “Prima Casă”, pe lângă  acordul de la bancă, este necesar să prezentați și acordul de la Ministerul Finanțelor Publice (pentru obținerea acordului de la Ministerul Finanțelor Publice, Biroul Cadastru al primăriei va elibera, la cerere, o adresă necesară Ministerului)
 • cererea de cedare completată, împreună cu actul de proprietate, actul/actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor și acordul/acordurile (daca este cazul), se vor înregistra la registratura institutiei noastre. Ulterior, Biroul Cadastru  le va transmite către  notariatul Mateuț din localitatea Cernica.
 •   se va lua legatura cu notariatul pentru programarea privind semnarea și ridicarea declarației.
  * notariatul va contacta solicitanții în momentul primirii cererii, de aceea este important ca pe cerere să fie trecute atât numărul de telefon cât și adresa de e-mail.
 • dacă se alege să se urmeze procedura de cedare la un alt notariat, este necesar ca după finalizarea declarației să ne fie transmisă un exemplar al acesteia, pentru a introduce cota de drum cedată în domeniul public al orașului printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Date contact:

Primaria orasului Pantelimon:
Biroul Cadastru, tel.: 021.301.70.01, interior 212,  e-mail: cadastru@primariapantelimon.ro

Notariat Mateut:

str. Decebal, nr. 167, com. Cernica, jud. Ilfov ,e-mail: contact@notariatmateut.ro   tel.: 0728.065.030

Comunicat

Ca urmare a apariției în spațiul public a unei filmări referitoare la situația străzilor Grădinarilor, Plantelor și Poet George Țârnea din orașul nostru, primăria Pantelimon face următoarele precizări:
▪️ Toate cele 3 străzi sunt incluse într-un studiu de fezabilitate ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructra Mare.
▪️ Lucrările de modernizare a străzilor pot începe abia după finalizarea introducerii rețelelor de utilități.
▪️ Având în vedere suprafețele aflate în domeniul public la această dată ale străzilor menționate anterior și normele de proiectare în vigoare, rezultă că profilul longitudinal al străzii va fi cu o singură bandă și circulație cu sens unic. Pentru a realiza un drum cu două sensuri este necesar ca lățimea străzii să fie de minimum 7 metri.
Pentru strada Grădinarilor, Primăria Pantelimon deține o lățime care variază între 2,89 și 5.25 m din lățimea necesară de 11 m a străzii, prevăzută în Planul Urbanistic Zonal. Conform legii în vigoare, nu se permite investirea banilor publici în modernizarea acestei străzi până când aceasta nu va aparține domeniului public în proporție de 100%.
Portiunile necesare întregirii lătimii străzii existente până la necesarul de 11 m, provin din suprafețe mari, având ca proprietari beneficiari privați sau succesori ai acestora, care până în prezent nu și-au manifestat nicio dorință de cedare a străzii.
Menționăm că primăria orașului Pantelimon oferă consultanță gratuită și suportă taxa notarială pentru toți cetățenii care locuiesc pe străzi private și doresc să le cedeze către UAT Pantelimon.
Cunoaștem starea străzilor menționate în reportaj și problemele acestora, de aceea am intervenit cu reparații pe porțiunile de drum pe care le deținem, încercând să venim în sprijinul cetățenilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Anunț cu privire la acțiunea de deszăpezire în orașul Pantelimon

Acțiunea de deszăpezire în orașul Pantelimon a început în data de 11 ianuarie, de la ora 00:00. Două utilaje dotate cu lamă și sărăriță au asigurat curățarea arterelor principale din oraș. Începând cu ora 6:00, alte 14 utilaje cu lamă acționează pe străzile secundare, astfel încât să asigure accesibilitatea pe toate străzile.
Începând cu 8 ianuarie, echipele de intervenție ale primăriei Pantelimon au interventi în zonele cunoscute pentru acumulările de apă pentru evcuarea acesteia. Această acțiune continuă atâta vreme cât o va impune condițiile meteorologice. S-au folosit 4 autospeciale tip vidanjă și o motopompă, iar operatorul SC Apa Canal Ilfov SA a completat acțiunea primăriei cu încă o autovidanjă în zilele de 9 și 10 ianuarie.
Cetățenii orașului Pantelimon care se întâmpină probleme legate de deszăpezire sau acumulările de apă, pot apela numărul de telefon:  021.301.70.01 interior 258 și 259.