Click to listen highlighted text!
 • intocmirea statelor de plata pentru salariati si consilieri locali, pe baza pontajelor de prezenta si a referatelor de ore suplimentare si a altor drepturi salariale, in conformitate cu prevederile legale.
 • calculul drepturilor banesti aferente concediilor de odihna si a concediilor de boala pentru salariati, ori de cite ori este nevoie.
 • eliberarea de adeverinte privind salarizarea angajatilor institutiei, la cererea acestora .
 • intocmirea si predarea declaratiilor privind virarea CAS-lui, fond sanatate, somaj si impozit pe salarii.
 • intocmirea documentatiei de aprobare sau modificare a organigramei, statul de functii si de personal;
 • organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante, in conditiile legii;
 • intocmirea dispozitiilor de încadrare, detasare, transfer, incetare a activitatii, pensionare si orice alte modificari aparute in raporturile de munca;
 • intocmirea contractelor de munca si tinerea evidentei fiselor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecarui angajat;
 • coordonarea aplicarii indexarilor, majorarilor si oricaror modificari privind salarizarea personalului;
 • efectuarea operatiunilor privind incadrarea, drepturile salariale si orice modificare intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii pentru salariati si pentru asistentii angajati pentru bolnavii cu handicap de gradul I, in carnetele de munca;
 • coordonarea activitatii de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale salariatilor institutiei si de acordare a gradelor profesionale;
 • tinerea evidentei cererilor de concedii de odihna, medicale, de studii, fara plata, de maternitate ;
 • intocmirea darilor de seama statistice si altor situatii solicitate pe linie de personal salarizare.
 • verificarea prezentei personalului, a respectarii regulamentului de organizare si functionare, a tinutei acestora si purtarii ecusoanelor de identificare;
 • efectuarea de cercetari disciplinare pentru personalul contractual in conditiile Codului Muncii;
 • urmarirea respectarii duratei timpului de lucru si a modului de desfasurare a acestuia dupa cum urmeaza: durata normala a timpului de lucru pentru personalul institutiei angajat cu norma întreaga este de 8 ore pe zi si 40 ore pe saptamâna, desfasurat intre orele 8,00 – 16,00 cu un repaus saptamânal de doua zile, cu exceptiile prevazute de lege.
Click to listen highlighted text!