Click to listen highlighted text!

BIROUL ACHIZITII PUBLICE

 

 • Elaborare Strategie anuala si Program anual de achizitii publice pe baza necesitatilor comunicate de compartimentele Primariei Orasului Pantelimon.
 • Identificarea de surse de finantare si depunerea proiectelor pentru accesarea finantarii prin programe nationale si europene, respectiv: PNRR/ Anghel Saligny /AFM / POR /POIM /POC / POCA/ POCU/ Granturi SEE si Norvegiene/ Alte fonduri structurale sau  de coeziune europene deschise in perioada de programare 2021 – 2027.
 • Analiza si consultare de piata prin publicarea in SEAP a anuntului privind consultarea pietei pentru realizarea achizitiilor in conditii de eficienta economica si sociala;
 • Estimare valoare achizitii publice si a contractelor de achizitie publica si intocmire cereri de oferte;
 • Alegere procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica conform prevederilor legale;
 • Redactare acte interne necesare demararii procedurilor de achizitii publice
 • Elaborare documetatii de atribuire
 • Consultare cu compartimentele din cadrul Primariei Orasului Pantelimon, in vederea stabilirii specificatiilor tehnice, cerintelor cuprinse in caietul de sarcini astfel incat acesta sa corespunda necesitatilor autoritatii contractante;
 • Initiere si transmitere spre publicare in SEAP a documentatiei de atribuire si a documentelor suport aplicarii procedurii de atribuire;
 • Urmarirea şi asigurarea respectarii prevederilor legale la desfăşurarea procedurilor;
 • Analiza oferte depuse in cadrul procedurilor de atribuire si intocmire documente necesare finalizarii procedurilor de atribuire;
 • Intocmirea Raportului Procedurii si publicarea acestuia in cadrul platformei SEAP
 • Publicare anunturi de atribuire in SEAP ;
 • Intocmire contracte de achizitii publice.
 • Intocmire puncte de vedere catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si Curtea de Apel Bucuresti

 

Click to listen highlighted text!