Click to listen highlighted text!

Taxe SPCLEP Pantelimon 

Contravaloare carte de identitate: 7 lei
Contravaloare carte de identitate provizorie: 1 leu
Furnizare date: 1 leu/persoană
Îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă: 600 lei
Taxă căsătorie – zile nelucrătoare: 100 lei
Taxă deplasare oficiere cununii: 500 lei

Taxele se achită la casieria din incinta Primăriei Pantelimon, str. Sf. Gheorghe nr 32, oraș Pantelimon județ Ilfov.
Taxele se pot achita și online prin virament bancar, în conturile:
BENEFICIAR: ORAȘ PANTELIMON
Cod Fiscal: 4420759

Taxă eliberare carte de identitate:
IBAN: RO92TREZ42121340250XXXXX
TREZORERIE ILFOV

ATENȚIE! 
Efectuați plata doar pentru a achita contravaloarea cărților de identitate emise de către SPCLEP Pantelimon.

Taxă furnizare informații:
IBAN: RO43TREZ42121360250XXXXX
TREZORERIE ILFOV

Taxe stare civilă (căsătorii, eliberări acte, etc)
IBAN: RO96TREZ42121180250XXXXX
TREZORERIE ILFOV

Click to listen highlighted text!