Click to listen highlighted text!

În anul 2005, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 din Pantelimon a fost consolidată, reabilitată și extinsă. În cadrul proiectului au fost realizate lucrările de reabilitare, consolidare și mansardare ale Corpului A  (din Str. Mioriței) şi ale Corpului B (din Bd. Biruinței).

Acesta a fost un proiect de suflet în acest mandat. Nu știu câți locuitori ai orașului Pantelimon sau părinți ai copiilor care învață în acea școală știu ce a presupus asta. Reabilitarea a fost făcută inclusiv la structura de rezistență, construcția fiind decopertată până la zidărie și stâlpii existenți. Sistemul electric era atât de vechi încât, în numeroase rânduri, am avut de-a face cu scurtcircuite și chiar mici incendii ale lămpilor existente. Școala a fost practic reconstruită, nu reabilitată, tot ce s-a putut salva din ea au fost zidurile.

În urma lucrărilor efectuate, condițiile de funcționare ale celor 2 corpuri ale Şcolii nr. 1 Pantelimon s-au îmbunătăţit. În Corpul A (situat pe Str. Mioriţei, nr. 24 A): 18 săli de clasă, 3 cabinete pentru cadre didactice, 9 anexe, 1 anexă laborator, 8 laboratoare, 6 grupuri sanitare pentru elevi, 1 grup sanitar pentru cadre didactice, 1 spaţiu de curăţenie. În Corpul B (situat pe Str. Biruinţei, nr. 70): 21 săli de clasă, 2 cabinete pentru cadre didactice, 4 anexe, 6 grupuri sanitare pentru elevi, 2 grupuri sanitare pentru cadre didactice, 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, 1 birou.

S-au efectuat următoarele lucrări: de consolidare și mansardare a clădirii existente, de arhitectură, instalații sanitare (chiuvete, closete, conducte), instalații termice (calorifere, boiler și conducte cu apă caldă) și instalații electrice (lămpi noi). Prin mansardare, s-au creat spații pentru cluburile unde copiii noștri au activități extrașcolare. Acolo se țin lecțiile de șah și cluburile de arte.

PROGRAME DEDICATE ELEVILOR

Datorită programelor dedicate copiilor în care ne-am implicat, sprijinind din buget local proiecte ce au avut menirea de a ajuta copiii cu risc de abandon școlar și familiile acestora, am reușit ca în ultimii 7 ani rata abandonului școlar să scadă la jumătate.

Unul dintre acestea este proiectul „Lumea copiilor” (prin programul „Școala după școală”), prin care copiii din grupul țintă (elevi cu situații slabe la învățătură, cu risc de abandon școlar, proveniți din familii monoparentale, ori cu situații precare), rămân la școală zilnic, după terminarea cursurilor, timp de 3 ore. Timp în care își fac temele, ajutați de cadre didactice, și primesc și o masă caldă. Astfel, copiii sunt încurajați să rămână în școală, sunt sprijiniți la lecții și beneficiază și de masa de prânz. Anul acesta, în program sunt incluși 60 de copii. De asemenea, s-a făcut și o grupă separată, cu 13 copii cu rezultate deosebite la învățătură, care sunt sprijiniți în obținerea unor rezultate remarcabile și pe viitor.

În semestrul I al anului școlar 2014/2015, elevii au beneficiat de rechizite, cadouri de Crăciun, o masă festivă organizată cu ocazia carnavalului „Steluțe de Crăciun” (desfășurat în incinta școlii). Copiii au primit, pe lângă alimente, numeroase bunuri materiale (articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdane și rechizite).

Proiectul „Școala de vară – Recreația mare”, aflat în al șaselea an de implementare, s-a derulat în perioada 1 iulie – 31 iulie 2015, având un grup țintă format din elevi care nu au avut rezultate bune la învățătură, din ciclul gimnazial și primar, constituiți în 4 grupe. Fiecare grupă a fost formată din 2 – 4 elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, care i-au ajutat și motivat pe cei înscriși în program.

Comparativ cu anul precedent, grupul țintă a fost extins la 60 de elevi, iar pentru anul 2016 proiectul este bugetat pentru 120 de copii. Profesorii au lucrat voluntar, încercând să valorifice timpul copiilor pe timpul verii, având și programe de recreere. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor: elevii incluși în program și-au îmbunătățit frecvența și situația școlară în proporție de 80%. După sesiunea de corigențe (1 – 12 septembrie), promovabilitatea participanților a fost de 100%.

În 2015, am mai implementat un proiect pentru elevi: Elevi performanți, elevi premiați”. Tabăra de vară „Cireșarii” s-a derulat în perioada 17 – 24 august, având un grup țintă de 40 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură (media 10 la purtare, rezultate foarte bune la concursuri școlare și olimpiade). Pentru 2016, avem bugetați pentru această tabără 80 de copii.

Din bugetul Primăriei, a fost organizată și o excursie de 2 zile la Păltiniș și Salina Turda, de care au beneficiat 60 de copii și 10 cadre didactice.

Mai amintim și proiectul „10 de 10”, susținut exclusiv de Primărie, la care participă 30 – 35 de elevi cu 10 medii de nota 10. Și care, în 2015, au beneficiat de o excursie în Delta Dunării, în luna august. La activităţile proiectului au participat elevii care au obținut 10 medii de 10 anuale, la sfârşitul anului şcolar. Rezultatele aşteptate sunt stimularea elevilor școlii și a unui număr cât mai mare de elevi care să performeze și să fie înscriși în astfel de programe, valorificarea potențialului creativ al elevilor prin organizarea de expoziții cu lucrările și obiectele realizate.

În 2016, vom organiza o excursie, în cadrul programului „Școala altfel”, în localitatea Cheia (Prahova). În cele 7 zile, elevii au ca obiective vizitarea monumentelor istorice: casa memorială Nicolae Iorga, Mănăstirea Crasna, Mănăstirea Suzana și parcurile naturale din zonă, vestite pentru peisajele lor.

Proiectul „Ești voluntar, ești implicat!” are drept obiectiv dezvoltarea solidarităţii, promovarea toleranţei între copii și tineri, în vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea Europeană, prin participarea la proiect a tinerilor voluntari europeni, care provin din medii dezavantajate, alături de copiii şi tinerii din Ilfov, proveniți din diverse medii şi categorii sociale și aparținând unor grupe de vârstă diferite (între 13– 15 ani, activități interne; între 18 – 22 ani, activități externe).

În cadrul proiectului, au fost organizate activități non-formale de sport şi educaţie (în spaţii deschise) şi sesiuni de informare cu privire la un mod sănătos de viaţă. S-a încurajat un mod nonviolent de joacă între copii şi posibilitatea de a integra copii şi tineri dezavantajaţi în comunitate. S-au derulat activităţi de dans sportiv, educaţie civică, limbi străine. Metodele utilizate în proiect sunt educaţia non-formală și comunicarea deschisă între participanţi, prin workshop-uri și dezbateri în plen, care să ofere obţinerea celor mai bune rezultate, în vederea realizării unei integrări cât mai bune a tinerilor dezavantajaţi şi dezvoltarea personală a participanților. Tinerii participanți au fost informaţi și despre voluntariat şi care este rolul său la nivel local şi european.

În proiectul „Împreună dăm șanse copiilor” (POSDRU), Primăria a fost co-finanțator. Poiectul a fost implementat în septembrie – decembrie 2015 și a constat în activități after-school pentru 96 de copii din programul „Școala după școală”, care au fost sprijiniti cu materiale și logistică școlare.

Un alt proiect finanțat în totalitate de Consiliul Local Pantelimon este „Viitorul sunt EU”, un program pentru dezvoltarea abilităților copiilor, prin formarea a cinci cluburi: artă meșteșugărească (tradiții, împletituri, cusături tradiționale), artă japoneză (origami, ikebana, quilling), sport (mini-handbal și mini-fotbal), teatru,  pictură și serigrafie.

Un alt program extrem de necesar în orașul nostru (și finanțat din fondurile Primăriei) este programul „Arta de a fi părinte”, care este o școală a părinților. Mai exact, este un program educativ de sprijin pentru copiii cu risc de abandon școlar și părinții acestora. Grupul țintă este format din 10 părinți și 10 copii, cu care se desfășoară activități de consiliere pe problematica abandonului și insuccesului școlar, în vederea remedierii acestor probleme. Părinții primesc, la sfârșitul fiecărei luni, un pachet cu alimente de bază.

În acest an, am început demersurile pentru dotarea celor două corpuri ale școlii gimnaziale cu mobilier școlar nou, modern, urmând ca anul acesta achiziția să fie finalizata, creând astfel un mediu propice de desfășurare a cursurilor.

Ne mândrim cu copiii noștri, care participă la concursuri școlare și/sau obțin locurile I, II, III sau mențiuni:

 • concursul internațional de creație „Crăciunul și Anul Nou în Europa”
 • concursul „Qulling – fantezie și culoare”
 • concursul național „Tu esti mama”
 • concursul național de creație „Sunt copil, dar mă implic!”
 • participare la Festival Internațional Origami Peace Tree Romania
 • mențiune, la faza națională pe regiuni a concursului național „Diversitatea , o șansă în plus pentru viitor”
 • concursul național „EuroJunior”
 • concursul interjudețean „Locul deșeurilor nu e în casă!”
 • locul I, la concursul interjudețean de proiecte „Ecoalert”
 • concursul național „Media Kinder”
 • concursul „Viitorul este verde”
 • cartea „Călător prin milenii”
 • concursul internațional „Cu Europa la joacă – Euroșcolarul”
 • concursul „English My Love”
 • concursul național „Școli pentru un viitor verde”
 • Participare „Spring Day for Europe”
 • Ecofest Junior International Festival
 • concursul național „Reciclăm, nu aruncăm”
 • concursul național „Eco Fun”
 • concursul național „Toamna mândră, harnică și de roade darnică”
 • concursul internațional „Magia toamnei”
 • concursul național „Vis de copil – Pe aripile toamnei”
 • concursul național „În așteptarea Moșului Nicolae”
 • concursul național „Magia Crăciunului”
 • concursul național „Frumusețea operei eminesciene”
 • concursul interjudețean „Splendoarea primăverii”
 • trei mențiuni și premiu special la Olimpiada de educație tehnologică – Faza națională
 • premiile II, III și mențiuni la Olimpiada de limba română, matematică, educație tehnologică, cultură civică
 • premii și mențiuni la concursurile Euclid, Lumna math, Arhimede (etape zonale și județene)

 

Click to listen highlighted text!