Click to listen highlighted text!
 • 2024

 • 2023

  Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon

  1. Denumirea autoritatii contractante: Primaria Orasului Pantelimon.
  2. Adresa : str. Sf. Gheorghe, nr. 32, Ilfov, Pantelimon.
  3. Telefon/fax: 24.42/021301.70.01.
  4. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : procedura interna conform art. 101 alin.(2) din HG nr. 395/2016.
  5. Sursa de finanţare a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit: buget local.
  6. Obiectul contractului: Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon,
  7. Cod CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) – servicii incluse in anexa 2 din Legea 98/2016.
  8. Valoarea estimată: 3.624.000 lei fără TVA.
  9. Locul si programul de prestare a serviciilor:
   • Scoala Generala nr.1, corp A, cu clasele I – IV situata in strada Mioritei,  24 A – 3 posturi 24h /24h;
   • Scoala Generala nr.1, corp B, cu clasele I – IV situata in B-dul Biruintei nr 70 – 2 posturi 24h /24h;
   • Gradinita nr.1, corp A, situata in B-dul Biruintei 36 – 1 post 24h /24h;
   • Primaria Pantelimon situata in str. Sfantul Gheorghe nr 32 – 1 post 24h /24h + 1 post 8h /24h;
   • Policlinica Oras Pantelimon, situata in str. Tudor Vladimirescu nr 20 – 1 post 24h /24h;
   • Parc Livezilor, situata in str. Livezilor – 2 posturi 24h /24h;
   • Teren proprietate publica UAT Pantelimon, situat in T27, P173/2 – 3 posturi 24h /24h.
   • Gradinita nr. 1, corp B, situata in str. George Calinescu – 2 posturi 24h /24h;
   • Baza sportiva situata in in T27, P173/2 – 2 posturi 24h /24h, emiterea ordinului de incepere se va transmite dupa finalizarea si receptia obiectivului de investitii.
  10. Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini si fisa de date.
  11. Termenul de prestare a serviciilor: 12 luni.
  12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : Cel mai bun raport calitate – preț
  14. Adresa la care se depune oferta în plic închis: Primaria Orasului Pantelimon – str. Sf. Gheorghe nr. 32, Registratura.
  15. Data limită pentru depunere a ofertei: 11.10.2023, ora 900.
  16. Data limită de deschidere a ofertelor: 11.10.2023, ora 10°°.
  17. Ofertele se vor prezenta in colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu menţiunea obiectului achiziţiei conform fisei de date.
  18. Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la:

  – telefon: 021.350.24.42, int. 225;

  – fax: 021.301.70.01;

  – e-mail: investitii@primariapantelimon.ro.

  Reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care participa la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta documente doveditoare in acest sens (copie CI si împuternicire, in original).

   

  FISA-DE-DATE paza
  Formulare paza
  INVITATIE PARTICIPARE
  Model contract paza
  DUAE_editabil
  Anexa_CS
  CAIET SARCINI
  DECLARATIE FUNCTII DECIZIE
  raspuns consolidat
  raspuns consolidat PAZA
  Contestatie

  Decizie CNSC
  Raport procedura 2

  Citatie Curtea de Apel
  Contestatie 2
  Completari conestatie
  CERERE INTERVENTIE250

   

   

   

  SERVICII MEDICALE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚ ILFOV

  DUAE_editabil_Pantelimon – Servicii medicale
  DUAE_editabil_Pantelimon – Servicii medicale(1)
  declaratii
  Declaratie functii decizie – 2023_semnat
  CONTRACT DE PRESTARE SERVICII MODEL – 2022
  caiet de sarcini
  invitatie de participare
  Formulare_Pantelimon_servicii medicale 2022(1)
  FISA-DE-DATE

 • 2022

  Servicii medicale în unitățile de învățământ de stat din Orașul Pantelimon, județul Ilfov.

  Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea Serviciilor medicale in unitatile de invatamant de stat din Orasul Pantelimon, judetul Ilfov.
  1. Denumirea autoritatii contractante: Primaria Orasului Pantelimon.
  2. Adresa : str. Sf. Gheorghe, nr. 32.
  3. Telefon/fax: 021350.24.42/021301.70.01.
  4. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : procedura interna conform art. 101 alin.(2) din HG nr. 395/2016.
  5. Sursa de finanţare a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit : buget local.
  6. Obiectul contractului : Servicii medicale in unitatile de invatamant de stat din Orasul Pantelimon, judetul Ilfov,
  7. Cod CPV: 79624000-4 Servicii de asigurare de personal de asistenţă medicală 79625000-1 Servicii de asigurare de personal medical servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
  8. Valoarea estimată: 1.281.100 lei fără TVA.
  Preţul ofertei va fi detaliata pentru fiecare locaţie menţionata în Anexa 1 la caietul de sarcini fară a se depăşi valoarea totala estimată. Preţul se poate actualiza cu modificarile legislative aparute ulterior transmiterii invitatiei.
  9. Locul prestarii serviciilor:
  – Scoala Generala cu clasele I – IV nr 1 corp A cu adresa : Strada Mioritei Nr 24 A, Oras
  Pantelimon, Judet Ilfov .
  – Scoala Generala nr 1 corp B clasele I – IV cu adresa : B-dul Biruintei nr 70, Oras Pantelimon,
  Judet Ilfov
  – Gradinita nr.1, corp A si corp B – din B-dul Biruintei 36, Oras Pantelimon, Judet Ilfov.
  – Gradinita nr.1, corp C – din Strada George Calinescu, Oras Pantelimon, Judet Ilfov
  10. Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini.
  11. Termenul de prestare a serviciilor: 12 luni.
  12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de depunere a ofertelor
  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : preţul cel mai scăzut.
  14. Adresa la care se depune oferta în plic închis: Primaria Orasului Pantelimon – str. Sf. Gheorghe nr. 32, Registratura.
  15. Data limită pentru depunere a ofertei: 11.07.2022, ora 9:00.
  16. Data limită de deschidere a ofertelor: : 11.07.2022, ora 930.
  17. Reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care participa la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta documente doveditoare in acest sens (copie CI si împuternicire, in original)
  18. Ofertele se vor prezenta in colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu menţiunea obiectului achiziţiei conform fisei de date.
  19. Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa: Telefon : 021.350.24.42, int. 225; fax: 021.301.70.01. e-mail: investitii@primariapantelimon.ro

  CONTRACT DE PRESTARE SERVICII MODEL – 2022
  Caiet de sarcini – 2022
  Anexa_CS servicii medicale – 2022
  Invitatie de participare 2022
  FISA-DE-DATE
  DUAE_editabil_Pantelimon – Servicii medicale
  Formulare_Pantelimon_servicii medicale 2022

   

   

   

  Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon

  Tip anunt : Anexa 2

  Modalitatea de atribuire:Procedura simplificata
  Denumire achizitie: Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon.
  Sursa de finantare:Bugetul local al UAT Orașul Pantelimon
  Tip contract:Servicii
  Cod clasificare: Cod CPV 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) – servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
   Valoarea estimata este: 3.636.150,00 lei fără TVA.

    Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : Cel mai bun raport calitate – preț
  Adresa la care se depune oferta în plic închis: Primaria Orasului Pantelimon – str. Sf. Gheorghe nr. 32, Registratura.
  Data limită pentru depunere a ofertei: 30.05.2022, ora 9:00.
  Data limită de deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 10°°.

   

  Formulare paza
  FISA-DE-DATE paza
  DUAE_editabil
  Declaratie functii decizie
  Caiet de sarcini
  Anexa_CS
  Model contract paza
  Invitatie participare

  Contestatie

  Decizie CNSC_1475 b

  Contestatie SICURO INVEST -CNSC 

  Decizie Curte de Apel Bucuresti

  Decizia finala CNSC 

   

   

   

   

  16 MAI 2022 – CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 10.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANTARII PROIECTELOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL

  Tip anunt : Anexa 2

  Modalitatea de atribuire:Negociere
  Denumire achizitie: Contractarea unei finantari rambursabile in vederea sustinerii financiare a obiectivelor de interes local
  Sursa de finantare:Bugetul local al UAT Orașul Pantelimon
  Tip contract:servicii
  Cod clasificare CPV:66113000-5-Servicii de acordare credit(Rev 2)
  Descrierea contractului: contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 lei, pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local
  Valoarea estimata este: 3.702.360,62 lei
  Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
  Termen limita primire oferte: 16.05.2022, ora 11:00
  Deschidere oferte: 16.05.2022, ora 11:30
  Termen limita solicitari clarificari: 09.05.2022, ora 16:00
  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa-si mentina oferta:180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor

   

  Documente:

  Cerere de Ofertă

  Formulare pentru contractare finantare

  Model grafic de rambursare

  HCL de aprobare a contractarii finantarii

  Raspuns Solicitare clarificari 1 si 2

  Anexa Raspuns Clarificari

  Raspuns Solicitare clarificari nr 2
  Raspuns Solicitare clarificari nr 3
  Raspuns Solicitare clarificari nr 4
  Raspuns Solicitare clarificari nr 5
  Raspuns Solicitare clarificari nr 6
  Raspuns Solicitare clarificari nr 7

 • Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021

  Programul Anual al Achizitiilor publice pentru anul 2021
 • 2021

  LICITAȚIE: SERVICII MEDICALE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚ ILFOV

  Documente:

  Formulare
  Invitatie de participare
  Model contract prestare servicii 
  Anexa_CS servicii medicale – 2021
  DUAE_editabil – Servicii medicale
  Caiet de sarcini
  Fisa de date 
  Declaratie Functii de decizie

   

   

  LICITAȚIE: SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE, MONITORIZARE, INTERVENȚIE ȘI PATRULARE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SECURITĂȚII OBIECTIVELOR PRIMĂRIEI PANTELIMON

  Documente:
  Formulare_paza
  Invitatie participare
  Model contract paza
  Anexa_CS
  DUAE_editabil_Pantelimon
  Caiet de sarcini paza_semnat

  FISA-DE-DATE paza
  Raspuns clarificari 1

 • 2020

  1 octombrie 2020 – ”Servicii medicale in unitatile de invatamant de stat din orasul Pantelimon, judetul Ilfov” – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  9 aprilie 2020 – Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

 • 2019

  14 august 2019 – Contractarea serviciilor medicale în unitățile de învățământ de stat din oraș Pantelimon, județ Ilfov – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  31 iulie 2019 – Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 27.615.666,91 lei, în vederea finanțării proiectelor care beneficiază de fonduri europene nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  3 aprilie 2019 – Achiziția serviciilor de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

 • 2018

  6 august 2018 – Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  1 martie 2018 – Licitație pentru achiziția serviciilor de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

Click to listen highlighted text!