Click to listen highlighted text!
 • 2022 - Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon;

  Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon

  Tip anunt : Anexa 2

  Modalitatea de atribuire:Procedura simplificata
  Denumire achizitie: Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon.
  Sursa de finantare:Bugetul local al UAT Orașul Pantelimon
  Tip contract:Servicii
  Cod clasificare: Cod CPV 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) – servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
   Valoarea estimata este: 3.636.150,00 lei fără TVA.

    Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : Cel mai bun raport calitate – preț
  Adresa la care se depune oferta în plic închis: Primaria Orasului Pantelimon – str. Sf. Gheorghe nr. 32, Registratura.
  Data limită pentru depunere a ofertei: 30.05.2022, ora 9:00.
  Data limită de deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 10°°.

   

  Formulare paza
  FISA-DE-DATE paza
  DUAE_editabil
  Declaratie functii decizie
  Caiet de sarcini
  Anexa_CS
  Model contract paza
  Invitatie participare

 • 2022 -CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 10.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANTARII PROIECTELOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL

  16 MAI 2022 – CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 10.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANTARII PROIECTELOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL

  Tip anunt : Anexa 2

  Modalitatea de atribuire:Negociere
  Denumire achizitie: Contractarea unei finantari rambursabile in vederea sustinerii financiare a obiectivelor de interes local
  Sursa de finantare:Bugetul local al UAT Orașul Pantelimon
  Tip contract:servicii
  Cod clasificare CPV:66113000-5-Servicii de acordare credit(Rev 2)
  Descrierea contractului: contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 lei, pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local
  Valoarea estimata este: 3.702.360,62 lei
  Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
  Termen limita primire oferte: 16.05.2022, ora 11:00
  Deschidere oferte: 16.05.2022, ora 11:30
  Termen limita solicitari clarificari: 09.05.2022, ora 16:00
  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa-si mentina oferta:180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor

   

  Documente:

  Cerere de Ofertă

  Formulare pentru contractare finantare

  Model grafic de rambursare

  HCL de aprobare a contractarii finantarii

  Raspuns Solicitare clarificari 1 si 2

  Anexa Raspuns Clarificari

  Raspuns Solicitare clarificari nr 2
  Raspuns Solicitare clarificari nr 3
  Raspuns Solicitare clarificari nr 4
  Raspuns Solicitare clarificari nr 5
  Raspuns Solicitare clarificari nr 6
  Raspuns Solicitare clarificari nr 7

 • Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021

  Programul Anual al Achizitiilor publice pentru anul 2021
 • 2021

  LICITAȚIE: SERVICII MEDICALE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚ ILFOV

  Documente:

  Formulare
  Invitatie de participare
  Model contract prestare servicii 
  Anexa_CS servicii medicale – 2021
  DUAE_editabil – Servicii medicale
  Caiet de sarcini
  Fisa de date 
  Declaratie Functii de decizie

   

   

  LICITAȚIE: SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE, MONITORIZARE, INTERVENȚIE ȘI PATRULARE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SECURITĂȚII OBIECTIVELOR PRIMĂRIEI PANTELIMON

  Documente:
  Formulare_paza
  Invitatie participare
  Model contract paza
  Anexa_CS
  DUAE_editabil_Pantelimon
  Caiet de sarcini paza_semnat

  FISA-DE-DATE paza
  Raspuns clarificari 1

 • 2020

  1 octombrie 2020 – ”Servicii medicale in unitatile de invatamant de stat din orasul Pantelimon, judetul Ilfov” – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  9 aprilie 2020 – Servicii de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

 • 2019

  14 august 2019 – Contractarea serviciilor medicale în unitățile de învățământ de stat din oraș Pantelimon, județ Ilfov – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  31 iulie 2019 – Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 27.615.666,91 lei, în vederea finanțării proiectelor care beneficiază de fonduri europene nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  3 aprilie 2019 – Achiziția serviciilor de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

 • 2018

  6 august 2018 – Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ  (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

  1 martie 2018 – Licitație pentru achiziția serviciilor de pază și protecție, monitorizare, intervenție și patrulare în vederea asigurării securității obiectivelor Primăriei Pantelimon – PROCEDURĂ ATRIBUITĂ (documentele aferente procedurii de achiziție se regăsesc la documentația din cardul primăriei)

Click to listen highlighted text!