Click to listen highlighted text!

Procedura privind cedarea cotei indivize de drum pentru locuitorii străzilor private

Locuitorii străzilor private din Pantelimon au posibilitatea cedării cotei indivize de drum, pentru ca strada să fie trecută în domeniul public al orașului. Abia după ce strada va aparține în proporție de 100% domeniului public, primăria Pantelimon o va putea include în proiecte viitoare de modernizare.

Procedura de donare nu este complicată, iar instituția noastră va susține cetățenii prin achitarea taxei notariale. Etapele procedurii sunt următoarele:

 • Se va completa un  formular tipizat privind cedarea cotei de drum
 • Se anexează xerocopie a actului prin care  a fost dobândit imobilul
  *dacă imobilul a fost achiziționat prin credit imobiliar, se va prezenta și un acord de la bancă privind înstrăinarea cotei de drum (pentru obținerea acordului de la bancă, Biroul Cadastru al primăriei va elibera, la cerere, o adresă necesară băncii)
  *dacă imobilul a fost achiziționat prin programul “Prima Casă”, pe lângă  acordul de la bancă, este necesar să prezentați și acordul de la Ministerul Finanțelor Publice (pentru obținerea acordului de la Ministerul Finanțelor Publice, Biroul Cadastru al primăriei va elibera, la cerere, o adresă necesară Ministerului)
 • cererea de cedare completată, împreună cu actul de proprietate, actul/actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor și acordul/acordurile (daca este cazul), se vor înregistra la registratura institutiei noastre. Ulterior, Biroul Cadastru  le va transmite către  notariatul Stan Daniel Costin, B-dul Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 3, ap. 7, Bucuresti, Sector 4.
 •   se va lua legatura cu notariatul pentru programarea privind semnarea și ridicarea declarației.
  * notariatul va contacta solicitanții în momentul primirii cererii, de aceea este important ca pe cerere să fie trecute atât numărul de telefon cât și adresa de e-mail.
 • dacă se alege să se urmeze procedura de cedare la un alt notariat, este necesar ca după finalizarea declarației să ne fie transmisă un exemplar al acesteia, pentru a introduce cota de drum cedată în domeniul public al orașului printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Date contact:

Primaria orasului Pantelimon:
Biroul Cadastru, tel.: 021.301.70.01, interior 212, 231  e-mail: cadastru@primariapantelimon.ro

Notar Stan Daniel Costin, B-dul Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 3, ap. 7, Bucuresti, Sector 4, e-mail: standanielcostin@gmail.com   tel.: 0213.354.942/ 0213.372.525/ 0723.296.378

19 iunie 2023

 

Model acord favorabil al Ministerului Finanțelor Publice pentru cedarea străzii

Click to listen highlighted text!