Click to listen highlighted text!

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/ sau gestionate, potrivit art. 5 din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, comunicate din oficiu:

  • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiențe al autorităţii sau instituţiei publice;
  • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • programele şi strategiile proprii;
  • lista cuprinzând documentele de interes public;
  • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

RAPORTUL ANUAL PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA LEGEA NR.52 /2003 PENTRU ANUL 2023

RAPORT EVALUARE LEGEA 544 din 2001 anul 2020

RAPORT EVALUARE LEGEA 52 din 2002 anul 2020

Legea 52 privind transparența decizională în administrație publică

Legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public

Cereri conform legii 544/2001:

Cerere tip legea 544_2001

Model reclamație administrativă

Raport Legea 544/2001:

RAPORTUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 PE ANUL 2023

RAPORT EVALUARE LEGEA 544_2001 PENTRU ANUL 2022

RAPORT EVALUARE LEGEA 544/2001 PE ANUL 2021

RAPORT EVALUARE LEGE 544 /2001 PE ANUL 2019

RAPORT EVALUARE LEGE 544/2001 PE ANUL 2018

RAPORT EVALUARE LEGE 544/2001 DIN ANUL 2017

Raport Legea 52/2003:

RAPORT LEGEA 52_2003 PE ANUL 2022
RAPORT LEGEA 52/ 2003 PE ANUL 2021 
RAPORT LEGEA 52/2003 PE ANUL 2019
RAPORT LEGEA 52/2003 PE ANUL 2018
RAPORT LEGEA 52/2003 PE ANUL 2017

Click to listen highlighted text!