Click to listen highlighted text!

Informarea populatiei documentatii de urbanism

Documentatii de urbanism aprobate

Atributii:

 • indeplineste hotaririle Consiliului local si dispozitiile primarului care privesc activitatile specifice compartimentului ;
 • fundamenteaza proiectele de hotariri si dispozitii care privesc specificul compartimentului ;
 • intocmeste dari de seama, situatii, informari privind problemele de amenajare a teritoriului , arhitectura ;
 • intocmeste si urmareste programul de control privind disciplina in constructii
 • urmareste indeplinirea prevederilor programului local de dezvoltare si raspunde de investitiile locale ;
 • coordoneaza dirigentiile de santier pentru lucrarile de investitii ;
 • urmareste, verifica lucrarile de reparatii curente si intretinere finantate de la bugetul local sau autofinantate ;
 • participa la intocmirea documentatiei pentru inchirierea terenurilor, spatiilor si terenurilor agricole ;
 • tine evidenta cadastrului imobiliar ;
 • raspunde de documentatiile si proiectele in perspectiva si derulare,  in domeniu ;
 • intocmeste proiectul regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului PUD, PUZ, PUG ;
 • elaboreaza note de comanda privind intocmirea proiectelor de constructii, documentatii de proiectare, proiecte de executie pentru investitii, reparatii capitale sau extinderi realizate pe plan local ;
 • intocmeste si verifica certificatele de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare pentru lucrarile si constructiile de orice fel din localitate atit la populatie cit si la societati comerciale ;
 • intocmeste studii, harti, planuri privind organizarea administrativa a teritoriului ;
 • tine evidenta nomenclaturii stradale si adrese si elibereaza certificate solitantilor la cerere;
 • asigura si urmareste aplicarea intocmai a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritotiului si respectarea lor de catre cetateni si agenti economici ;
 • asigura tinerea la zi a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoiului si propune la interval de 5-10 ani reactualizarea acestuia ;
 • urmareste respectarea documentatiei tehnice conform legii, existenta tuturor avizelor legale necesare prezentate prin grija solicitantului
 • se ocupa de ocrotirea monumentelor de arhitectura si  istorice, ansambluri de situri arheologice, necropole de pe raza orasului ;
 • intocmeste situatii statistice cu privire la constructii;

Click to listen highlighted text!