Click to listen highlighted text!
Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 din orașul Pantelimon a fost închis pe o perioadă nedeterminată, din cauza numărului redus de cereri de vaccinare.
STIMAȚI CETĂȚENI,

 Primăria Orașului Pantelimon, prin Direcția Economică, solicită tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice să efectueze o actualizare a datelor cu caracter personal la sediul primăriei ori online, pentru a se respecta ultimele modificările legislative. Actualizarea trebuie să cuprindă CNP/CUI, adresa de domiciliu/sediul,  iar dacă există mijloace de transport declarate, să se menționeze anul de fabricație al acestora.

Actualizarea se poate face și online, trimițând la adresele de e-mail:  contabilitate@primariapantelimon.ro sau itl@primariapantelimon.ro o fotocopie CI, fotocopie talon (sau a cărții de identitate a mijlocului de transport).

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor orașului Pantelimon și pentru o mai bună comunicare între cetățeni și reprezentanții primăriei orașului Pantelimon, puteți accesa lista cu date de contact și adresele de e-mail ale directorilor și coordonatorilor tuturor departamentelor și direcțiilor instituției noastre.

Functii conducere Primaria orasului Pantelimon si pers. desem. Relatii cu Publicul_02.02.2023

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE ALE ORAȘULUI PANTELIMON.

Completați si trimiteți ONLINE cererea de înscriere aici, pentru:
Persoane Fizice
Persoane Juridice

CONSULTARE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor – clădiri și terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului Pantelimon, județ Ilfov.

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, “Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 “La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectele de acte normative supuse consultării publice, se găsesc:

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse consultării publice: 15 februarie 2023.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • prin email pe adresa: juridic@primariapantelimon.ro;
  • prin fax la nr. +4021.301.70.01;
  • prin poștă pe adresa Primăriei orașului Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 32, oraș Pantelimon, județ Ilfov.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor – clădiri și terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului Pantelimon, Județ Ilfov”

Știri și noutăți

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT ORAȘ PANTELIMON a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Actualizare în format GIS a Planului Urbanistic General al Orașului Pantelimon”  Componenta 10 – Fondul Local, I.4.Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana si I.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice. Titlu […]

Vezi toate stirile

Click to listen highlighted text!