Acest portal vine în ajutorul cetățenilor orașului Pantelimon, pentru a obține toate informațiile necesare și accesa cu ușurință serviciile și direcțiile instituției noastre. Vă stăm la dispoziție!
STIMAȚI CETĂȚENI,

 Primăria Orașului Pantelimon, prin Direcția Economică, solicită tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice să efectueze o actualizare a datelor cu caracter personal la sediul primăriei ori online, pentru a se respecta ultimele modificările legislative. Actualizarea trebuie să cuprindă CNP/CUI, adresa de domiciliu/sediul,  iar dacă există mijloace de transport declarate, să se menționeze anul de fabricație al acestora.

Actualizarea se poate face și online, trimițând la adresele de e-mail:  contabilitate@primariapantelimon.ro sau itl@primariapantelimon.ro o fotocopie CI, fotocopie talon (sau a cărții de identitate a mijlocului de transport).

Având în vedere contextul epidemiologic actual, Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul instituției, nu va lucra cu publicul în perioada 16-23 martie. Documentele în vederea obținerii: certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare, numerelor poștale, certificate atestare edificare construcții, adeverințe intravilan/extravilan se vor transmite prin poștă sau se vor depune direct la registratura instituției.
Informații despre formularele și actele necesare, puteți obține de aici: https://www.primariapantelimon.ro/documente-si-formulare-online-urbanism/

Știri și noutăți

Tratament terestru pentru combaterea ambroziei

Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua în perioada 24 – 30 iunie 2021 un tratament terestru pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia, în zonele aflate în exteriorul localității, aliniamentele drumurilor județene și alte terenuri aflate în administrarea CJ Ilfov. Acțiunea se va face prin pulverizare cu instalațiile montate […]

Vezi toate stirile