Click to listen highlighted text!
Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 din orașul Pantelimon a fost închis pe o perioadă nedeterminată, din cauza numărului redus de cereri de vaccinare.
STIMAȚI CETĂȚENI,

 Primăria Orașului Pantelimon, prin Direcția Economică, solicită tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice să efectueze o actualizare a datelor cu caracter personal la sediul primăriei ori online, pentru a se respecta ultimele modificările legislative. Actualizarea trebuie să cuprindă CNP/CUI, adresa de domiciliu/sediul,  iar dacă există mijloace de transport declarate, să se menționeze anul de fabricație al acestora.

Actualizarea se poate face și online, trimițând la adresele de e-mail:  contabilitate@primariapantelimon.ro sau itl@primariapantelimon.ro o fotocopie CI, fotocopie talon (sau a cărții de identitate a mijlocului de transport).

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor orașului Pantelimon și pentru o mai bună comunicare între cetățeni și reprezentanții primăriei orașului Pantelimon, puteți accesa lista cu date de contact și adresele de e-mail ale directorilor și coordonatorilor tuturor departamentelor și direcțiilor instituției noastre.

Functii conducere Primaria orasului Pantelimon si pers. desem. Relatii cu Publicul_02.02.2023

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE ALE ORAȘULUI PANTELIMON.

Completați si trimiteți ONLINE cererea de înscriere aici, pentru:
Persoane Fizice
Persoane Juridice

CONSULTARE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic a lacului Pantelimon II, amplasat pe cursul râului Colentina și este situat între lacurile Dobroești și Cernica, în vederea desfăşurării unor activităţi de piscicultură și agrement.

Proiectele de acte normative supuse consultării publice, se găsesc:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin 4. din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 19.05.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor transmite:

  • pe email-ul juridic@primariapantelimon.ro
  • prin poștă pe adresa, strada Gheorghe, nr. 32, oraș Pantelimon, județ Ilfov,  pentru Biroul Juridic, Relații cu Consiliul Local.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie  publică deschisă cu oferta în plic a Lacului Pantelimon II.

Știri și noutăți

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT ORAȘ PANTELIMON a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Actualizare în format GIS a Planului Urbanistic General al Orașului Pantelimon”  Componenta 10 – Fondul Local, I.4.Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana si I.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice. Titlu […]

Vezi toate stirile

Click to listen highlighted text!