Click to listen highlighted text!

 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

privind programe de dezvoltare economică – socială, buget – finanţe, agricultură,

 gospodărie comunală, servicii şi comerţ 

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie
1. Dumitru David Preşedinte
2. Sterea Marian Secretar
3. Dumitru Daniel Membru
4. Pavel Gabriel Laurian Membru
5. Radu Alexandru Membru

 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

 privind  administrarea domeniului public şi privat al oraşului,

urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie
1. Dumitru Daniel Preşedinte
2. Stuparu Costel Secretar
3. Sterea Marian Membru
4.    Stan Daniel Membru
5. Hristianovici Florin Membru

 

 

 

 COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

privind  învăţământ, sănătate, cultură, activităţi sportive şi de agreement

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie
1. Cecate Florin Viorel Preşedinte
2. Anghel Adrian Secretar
3. Bratu Tudorel Georgian Membru
4. Grecea Florin Membru
5. Andrei Mihanea Florin Membru

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

 privind  administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice

 a drepturilor cetăţenilor

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie
1. Bidirel George Preşedinte
2. Strîmbeanu Alexandru Secretar
3. Demnci Mihaela-Florina Membru
4. Bratu Tudorel Georgian Membru
5. Manole Dănuț Membru

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

 privind  muncă, protecţie socială, protecţia familiei şi a drepturilor copilului

 

Nr.

crt.

Nume Prenume Funcţia în comisie
1. Manole Dănuț Președinte
2. Demci Mihaela Florina Secretar
3. Stuparu Costel Membru
4. Mandache Alin Bogdan Membru
5. Ioniță Mioara Membru

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!