Click to listen highlighted text!

1. Eliberarea certificatului de atestare fiscal

 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL010/2016
 • actul de identitate;
 • certificatul de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
 • documente din care să reiasă calitatea de moștenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testamentul;
 • împuternicire în original sau copie legalizată.

2. Declarare clădiri

 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL001/2016
 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare, autorizație de construire și proces verbal de recepție a lucrărilor, etc.
 • Act de identitate pentru toți proprietarii;
 • Procură sau împuernicire în cazul în care se prezintă altă persoană decât proprietarul imobilului;
 • Releveul imobilului, planul de amplasament, etc

3. Declarare teren

 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL003/2016
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere în posesie, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisia locală, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate / act de vânzare-cumpărare / certificat de moștenitor/act de adjudecare, etc.
 • Act de identitate pentru toți proprietarii.
 • Plan cadastral

4. Radiere din evidențe a clădirii/terenului

 • cerere pentru scoaterea din evidențele fiscale – Descarca formular
 • Actul de vânzare – cumpărare, de donație, sentința civilă definitivă și irevocabilă, etc.
 • Autorizație de demolare și proces verbal de recepție (de desființare);
 • Actul de identitate.

5. Declarare mijloace de transport

 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice:
 • Miloace de transport – Descarca formular ITL005/2016
 • Miloace de transport peste 12 tone – Descarca formular ITL006/2016
 • Miloace de transport pe apa – Descarca formular ITL007/2016
 • Actul de dobândire (ex.: contract de vânzare – cumpărare / factura fiscală / act de donație etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
 • Actul de identitate;
 • Procură sau împuternicire;
 • Cartea de identitate;
 • Fisa de înmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul;

6. Radiere din evidență a mijlocului de transport

 • Declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport – Descarca formular ITL016/2016
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarca formular ITL010/2016
 • Certificatul de distrugere/ actul de vânzare-cumpărare (5 exemplare) / document de dezmembrare de către o unitate autorizată, etc;
 • Cartea de identitate;
 • Actul de identitate;
 • Procura sau împuternicire;

7. Transfer auto

 • Cerere transfer – Descarca formular
 • Copie Carte identitate auto
 • Copie C.I./B.I cu domiciliul actual
Click to listen highlighted text!