Locuințe Sociale în Pantelimon

În orașul nostru va începe în curând construcția a 100 de locuințe sociale pentru persoanele tinere și familiile cu venituri mici sau din mediul defavorizat.

Proiectul se numește ”Construire locuințe sociale, utilități, oraș Pantelimon, județul Ilfov” și vine în sprijinul promovării incluziunii sociale prin asigurarea unei locuințe pentru persoanele defavorizate, pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate a familiilor nevoiașe din orașul nostru.

Proiectul constă în construirea a 100 de apartamente, împărțite astfel: 75 apartamente cu 2 camere, 15 garsoniere și 10 apartamente cu 3 camere. Acestea vor fi împărțite în 5 blocuri de tip condominium, cu regim de înățime P+2E.

Fiecare condominium va avea urmatoarele date tehnice:
Suprafața construită: 557,59 mp;
Suprafața desfășurată: 1.672,77 mp;
Suprafața utilă totală: 1.196,06 mp;

Zona va beneficia de alei pietonale, locuri de parcare și spații verzi.  Asigurarea utilităților pentru apa potabilă și gaze naturale se va face din rețeaua publică.

Monitorizare sarcina – o campanie pentru femeile însărcinate din Pantelimon

În orice familie, venirea pe lume a unui copil aduce bucurie nemărginită și speranță, aduce iubire necondiționată și o viață cu totul nouă.

Primăria Pantelimon, prin Direcția de Asistență Socială, și cu sprijinul Asociației ”Și eu am dreptul să fiu părinte”, desfășoară a- III-a ediție a campaniei medicale dedicate femeilor însărcinate din orașul nostru.
Astfel, viitoarele mămici vor putea beneficia de o consultație și o ecografie de sarcină gratuite, în data de 5 septembrie, de la ora 10:00.
Medicul specialist, dr. Băluța Marilena este cea care va efectua consultațiile și le va oferi viitoarelor mame, sfaturile necesare pentru o sarcină fără probleme și o naștere ușoară.

Prioritate la înscriere au femeile gravide din mediul defavorizat sau cele care nu au asigurare medicală.

Înscrierile se fac la numărul de telefon: 0754.071.844.

 

Să ne respectam seniorii

Primăria Pantelimon, prin Direcția de Asistență Socială, are grijă de cei mai în vârstă și cei mai nevoiași oameni din oraș.
Campania ”Să ne respectăm seniorii” are ca scop ajutorarea persoanelor vârstnice din orașul nostru, cele cu venituri mici, aflate în situație de vulnerabilitate .
Totodată, pentru că avem o comunitate unită de oameni cu suflet mare, colegii din DAS s-au ocupat de atragerea și implicarea locuitorilor și agenților economici în acțiuni caritabile pentru seniorii sărmani ai orașului.

Efortul nu a fost în van, pentru că donațiile strânse au fost distribuite seniorilor noștri, cu venituri mici.

Totodată, Primăria Pantelimon, a fost alături de ei în perioada de urgență și continuă în cea de alertă, prin distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă, persoanelor cele mai vulnerabile în fața infectării cu noul coronavirus, adică acelora care au venituri foarte mici, ori nu au niciun venit și nu au pe nimeni alături.
De aceea, putem spune cu sufletul deschis că în Pantelimon niciun bătrân nu-i al nimănui, nimeni nu este lăsat singur la greu.

Noua grădiniță cu grupe de creșă din orașul nostru

24Continuă construcția la noua grădiniță cu grupe de creșă din orașul nostru, proiect ce a debutat anul trecut, din fonduri europene!

Proiectul „Construire grădiniță cu grupe de antepreșcolari, strada George Călinescu, oraș Pantelimon, județ Ilfov”, este co-finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii a copiilor din orașul Pantelimon prin dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

În cadrul noii grădinițe vor fi create 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii și 3 grupe mari de copii care vor primi în total 180 de copii, iar pentru antepreșcolari vor fi constituite 10 grupe de creșă pentru înscrierea a 70 de copii.

Valoarea totală a proiectului este de 27,615,666.91 lei, din care 7,152,221.99 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile obţinute.

 

 

 

Ecografie mamară gratuită pentru femeile din Pantelimon

Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor, în România, dar și în UE. Trebuie să ne protejăm mamele, soțiile, surorile, prietenele, astfel ca ele să fie sănătoase și să nu treacă prin această boală chinuitoare.
Primăria Pantelimon, prin Direcția de Asistență Socială, cu sprijinul Asociației ”Și eu am dreptul să fiu parinte” va desfășura în data de 5 septembrie, la policlinica din orașul nostru, o campanie pentru protejarea sănătății femeilor, prin efectuarea unei ecografii mamare GRATUITE.

Consultațiile ecografice vor fi făcute de dr. Silvia Bărbulescu, medicul care le va oferi și toate sfaturile necesare pentru a avea o viață cât mai sănătoasă.

Consultațiile se fac numai pe bază de înscriere în prealabil, la numărul de telefon: 0754.071.844.

La mulți ani, Pantelimon!

De ziua orașului Pantelimon, le dorim tuturor locuitorilor ”La mulți ani!”

Sărbătorim astăzi orașul nostru prin proiectele pe care le derulăm pentru dezvoltarea și modernizarea sa, pentru a face din Pantelimon, orașul pe care să îl numim cu drag ”acasă”!

Orașul nostru plin de viață, locuit de oameni cu suflet mare progresează pe zi ce trece, se dezvoltă și se extinde, iar an de an, tot mai multe familii se mută în orașul nostru, transformându-l în casa pe care și-o doresc!

La mulți ani, Pantelimon!

 

Proiectul ”Școala în On-line” – Primăria Pantelimon oferă 250 de tablete elevilor din familii defavorizate

Proiectul inițiat de primarul Marian Ivan, de a veni în sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon, care nu au acces la niciun mijloc de comunicare cu acces la internet, a fost aprobat de Consiliul Local Pantelimon. Astfel, 250 de elevi care provin din familii defavorizate, vor primi o tableta cu acces la internet, timp de 2 ani, care să le faciliteze accesul la cursurile online organizate de școală, în contextul epidemiei de coronavirus, dar care să le asigure egalitate de șanse cu ceilalți elevi, competențe digitale, reducerea absenteismului și îmbunătățirea situației școlare.

Acest proiect se adresează familiilor cu copii, elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1, defavorizate din punct de vedere social.

Selecția persoanelor care vor primi tabletele se va face după următoarele criterii:

 • Să fie elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon
 • Să nu fi beneficiat de ajutor din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal sau alte mijloace digitale și echipamente IT
 • Elevii se află în întreținerea familiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 1. Părinții au domiciliul legal/reședința pe raza UAT Pantelimon
 2. Au un venit mediu lunar per membru de familie, pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe țară
 3. Nu dețin bunuri mobile sau imobile în proprietate, afară de o locuință și cele considerate de strictă necesitate
 • La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie NU se iau în considerație următoarele: alocația de stat, alocația de susținere a familiei monoparentale, indemnizația de handicap și bugetul complementare personal acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii și bursele sociale, precum și toate drepturile sociale care, conform legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Prioritate vor avea:

 1. Elevii orfani de ambii părinți
 2. Elevii bolnavi de: TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sau infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte boli grave.

Elevii care primesc dispozitivele mobile, vor avea următoarele obligații:

 • Să participe la cursurile școlare online
 • Să asigure păstrarea în bună stare echipamentului și documentelor însoțitoare (garanție, manual de instrucțiuni etc.)
 • Sa nu înstrăineze echipamentul
 • Să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială dacă situația materială a familiei se îmbunătățește
 • Să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială dacă dorește retragerea din cadrul proiectului, înainte cu cel puțin 5 zile calendaristice

Sprijinul acordar se sistează dacă:

 • Elevul se transferă din Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon
 • Elevul nu participă la cursurile online ale școlii, nu are activitate pe platformele și aplicatiile educaționale
 • Elevul se retrage din program

Documente necesare pentru acordarea sprijinului:

 • Cerere completata de parinte (formular tipizat)
 • Copie dupa documentul de identitate al parintelui / reprezentantului legal
 • Copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal
 • Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului
 • Copii ale certificatelor de nastere sau a actelor de identiate a celorlalti membri ai familiei, daca este cazul
 • Acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC și se află în evideța dispensarului școlar, că suferă de: de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte boli grave.
 • Acte doveditoare în original, privind veniturile membrilor familiei (adeverințe, eliberate, dupa caz, de către angajator, sau enitatea asimilata acestuia, sau organul fiscal, sau in cazul persoanelor care desfasoara activitati independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, piscicole, silvicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art 3, pentru care Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central).
 • Angajament de plată la solicitarea echipamentului, conform caruia aceste sume pot fi recuperate si din alte drepturi platite de ANAF si Primaria orasului Pantelimon
 • Declaratie pe propria răspundere ca nu au tabletă/calculator
 • Alte documente, după caz.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr 1 Pantelimon, până în data de 1 august. 

Investițiile primăriei orașului Pantelimon în perioada 2008-2019

În ultimii ani, Primăria orașului Pantelimon a investit atât în modernizarea străzilor, cât și în dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare și iluminat public. Din 2008 până în 2019, orașul nostru s-a dezvoltat și s-a extins, devenind casă pentru multe familii noi.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere 2008-2019

 

Dezvoltarea rețelei de canalizare ape uzate 2008-2019:

 

Dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă 2008-2019:

 

Dezvoltarea rețelei de iluminat public 2008-2019:

Acțiunea de dezinsecție programată în perioada 9-16 iunie se amână din cauza condițiilor nefavorabile

Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Ilfov amâna efectuarea tratamentelor pentru combaterea insectelor de disconfort (tânțari adulți), programată pentru perioada 9-16 iunie , pentru perioada 17-25 iunie, din cauza condițiilor nefavorabile.

Acțiunea se va face terestru cu instalațiile montate pe autoutilitare, seara, după ora 21:00, folosind produsul CYMINA PLUS, în doză de 50ml/ha.

Produsul folosit este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice și este necesară anunțarea locuitorilor de pe raza localității, a crescătorilor de albine și a dispensarelor uman și veterinar.

Locul unde se efectuează dezinsecția este interiorul localității, aliniamente DJ, gropi de gunoi, spații verzi.

Modificări de circulație pe strada Tractorului

De curând, pe strada Tractorului din orașul nostru s-a stabilit sens unic de circulație din dreptul străzii Apusului până la intersecția cu strada George Călinescu.

Conform planului de modernizare al zonei, ce are la baza normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, Ordonanta Guvernului nr 43 si STAS-ul 10144/1-90, s-a prevăzut ca această secțiune de drum să fie cu sens unic. Dumul nefiind suficient de lat pentru a susține două sensuri de circulație și de a pemite intrarea pe stradă a autoutilitarelor speciale în același timp cu un autovehicul din sens opus. În unele porțiuni, lațimea drumului nu depășește 4,4m.

Au fost luate în calcul toate aspectele: traficul rutier, normele tehnice, siguranța circulatiei, precum si factorii sociali.