Click to listen highlighted text!

AVIZ INTERVENTIE DOMENIU PUBLIC – PERSOANE FIZICE

DOCUMENTE NECESARE: 

!!! Pentru bransamentele la rețeaua de apă și racordurile la rețeaua de canalizare se va atașa și copie a AVIZULUI DEFINITIV emis de operatorul S.C. Apa Canal Ilfov S.A.

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO96TREZ42121180250XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

AVIZ INTERVENTIE DOMENIU PUBLIC – PERSOANE JURIDICE

DOCUMENTE NECESARE:

!!! Pentru bransamentele la reteaua de apa si racordurile la reteaua de canalizare se va atasa si copie a AVIZULUI DEFINITIV emis de operatorul S.C. Apa Canal Ilfov S.A.

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO96TREZ42121180250XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

INCHIRIERE LOC DE PARCARE

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere tip completata conform formular si semnata de catre solicitant
 • Copie act de identitate
 • Copie act de proprietate
 • Copie Certificat de inmatriculare a autoturismului aflat in proprietate/ folosinta
 • Copie Carte de identitate a autoturismului
 • Copie Contract de comodat din care sa reiasa faptul ca aveti dreptul de flosinta pentru autoturismul in cauza ( daca autoturismul nu este proprietate personala)
 • Taxa este de 120 lei/an si va fi achitata in maxim 15 zile dupa semnarea contractului de inchiriere de catre ambele parti.

!!! Pentru a afla informatii privind disponibilitatea locului de parcare va rugam sa ne contactati la nr de telefon : 021/350.24.44 sau 021/301.70.01 interior 257.

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO96TREZ42121180250XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

INREGISTRARE VEHICULE CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere tip completata conform formular si semnata de catre solicitant
 • Copie act de identitate solicitant
 • Copie Certificat de inmatriculare, delegatie tip si carte de identitate/ buletin de identitate al persoanei delegate – (pentru PERSOANE JURIDICE)
 • Copie Act dobandire al vehiculului
 • Copie Carte de identitate a vehiculului
 • Copie Certificat de inmatriculare al vehiculului
 • Dovada efectuarii Inspectiei Tehnice Periodice  ( dupa caz )
 • Dovada platii taxei de eliberare a placutei cu numarul de inmatriculare
 • Dovada radierii din circulatie, in cazul unei inregistrari anterioare
 • Taxa eliberare placute – 22 lei

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO96TREZ42121180250XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

OBTINERE/PRELUNGIRE AUTORIZATIE TAXI

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere tip completata conform formular si semnata de catre solicitant
 • Copie Carte de identitate a autovehiculului
 • Copie Certificat de inmatriculare al autoturismului
 • Copie Certificat de agreare valabil, emis de Registrul Auto Roman al autovehiculului
 • Declaratie pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat
 • Copie Autorizatie de Transport
 • Taxa emitere/ prelungire – 100 lei

!!! Pentru prelungirea Autorizatiei Taxi se depune si AUTORIZATIA DE TAXI deja existenta IN ORIGINAL .

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO96TREZ42121180250XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

 OBTINERE / PRELUNGIRE AUTORIZATIE TRANSPORT

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere tip completata si semnata de catre solicitant
 • Copie act de identitate solicitant
 • Copie Certificat inregistrare la Registrul Comertului
 • Copie Certificat constatator
 • Copie Atestat profesional pentru P.F.A.
 • Copie Atestat profesional pentru persoane fizice ( Manager de transport )
 • Copie Cazier judiciar pentru P.F.A/Manager Transport
 • Copie Aviz medico – psihologic
 • Obținere / prelungire autorizație transport – Taxa eliberare/prelungire an 2021 – 100 lei

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO96TREZ42121180250XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere tip completata si semnata de catre solicitant
 • Copie act de identitate solicitant
 • Copie Certificat de inmatriculare, delegatie tip si act de identitate al persoanei delegate – pentru PERSOANE JURIDICE
 • Copie Act dobandire al vehiculului
 • Copie Carte de identitate a vehiculului
 • Copie Certificat de inmatriculare al vehiculului
 • Placuta cu nr. de inmatriculare
 • Copie Contract Vanzare-Cumparare in cazul vanzarii
 • Copie dovada predare/casare vehicul catre S.C. Remat S.A.  sau alte firme autorizate

REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE AL UNUI LOC DE PARCARE

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere tip completata si semnata de catre solicitant
 • Copie act de identitate
 • Copie act de proprietate
 • Copie Certificat de inmatriculare a autoturismului aflat in proprietate/ folosinta
 • Copie Carte de identitate a autoturismului
 • Dovada instrainarii autoturismului sau orice alt document care sa certifice motivul pentru care se solicita rezilierea

Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Click to listen highlighted text!