Click to listen highlighted text!

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE – ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE (COD CAEN 5610-restaurante, 5630-baruri si activități de servire a băuturilor și 9320-alte activități recreative și distractive)

1.  ANEXA NR.2 -formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piața
2. ANEXA NR.3 Cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare – formular tip;
3. ANEXA NR.7 Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată – formular tip sub semnătură privată
4. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul)
5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
6. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru
7. Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului
8. Actul de deținere legală a spațiului – construcție și teren – ( contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vanzare-cumpărare,plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară);
9. ANEXA NR.6 –  Operatorii economici, ce nu au definitivat statutul juridic al terenului-formular tip sub semnătură privată
10. Contract pentru servicii de pază și protecție sau dovada deținerii de personal angajat pentru efectuarea de asemenea operațiuni (pentru unitățile care funcționează peste ora 22:00).
11. Copie act identitate administrator sau împuternicit (unde este cazul)
12. Contractul de salubrizare (factură / chitanță ) în vederea ridicării și preluării deșeurilor;

 

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE – ELIBERARE ACORD DE FUNCȚIONARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

1.ANEXA NR.1 -formular tip Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare/avizului program de funcționare;
2.ANEXA NR.2 -formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piața;
3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);
4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru;
6. Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului
7. Actul de deținere legală a spațiului – construcție și teren – ( contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vanzare-cumpărare,plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară);
8. Contractul de salubrizare (factură / chitanță ) în vederea ridicării și preluării deșeurilor;
9. Copie act identitate administrator sau împuternicit (unde este cazul)

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE – PRELUNGIRE ACORD DE FUNCȚIONARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA  ACORDULUI DE FUNCTIONARE:

1. ANEXA NR.4 –  formular tip pentru prelungirea acordului de funcționare/avizului program de funcționare
2. ANEXA NR.2 – formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piața
3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul)
4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
6. Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
7. Actul de deținere legală a spațiului – construcție și teren ( contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vanzare-cumpărare,plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară etc.) (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
8. Contractul de salubrizare (factură / chitanță ) în vederea ridicării și preluării deșeurilor (ultima factura achitata);
9. Copie act identitate administrator sau împuternicit (unde este cazul)

 

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE – PRELUNGIRE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE (COD CAEN 5610-restaurante, 5630-baruri si activități de servire a băuturilor și 9320-alte activități recreative și distractive):

1. ANEXA NR.2 -formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
2. ANEXA NR.5 pentru prelungirea autorizației de funcționare.
3. ANEXA NR.7 Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată – formular tip sub semnătură privată
4. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul)
5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare)
6. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare)
7. Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare)
8. Actul de deținere legală a spațiului – construcție și teren ( contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vanzare-cumpărare,plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară etc.) (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare);
9. Contract pentru servicii de pază și protecție sau dovada deținerii de personal angajat pentru efectuarea de asemenea operațiuni (pentru unitățile care funcționează peste ora 22:00) (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare);
10. Copie act identitate administrator sau împuternicit (unde este cazul)
11. Contractul de salubrizare (factură / chitanță ) în vederea ridicării și preluării deșeurilor (ultima factura achitata);

 

REGISTRATURĂ


Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Click to listen highlighted text!