Click to listen highlighted text!

DOSAR PREEMPTIUNE – PERSOANE FIZICE

DOCUMENTE NECESARE:

DOSAR PREEMPTIUNE – PERSOANE JURIDICE

DOCUMENTE NECESARE – dosar Preemptiune (legea 17-2004) – PERSOANA JURIDICA

 •  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului (ANEXA 1A);
 • Oferta de vanzare teren (ANEXA 1B);
 • Copii – acte de proprietate  (2 exemplare);
 • Copie – plan amplasament  (2 exemplare);
 • Copii – certificat de înregistrare fiscală societate proprietară (2 exemplare);
 • Extras de carte funciară  (de informare) – valabilitate 30 zile de la emitere;
 • Certificat fiscal (cu specificatie pentru MADR) – valabilitate 30 zile de la emitere;
 • Împuternicire (daca este cazul) + Act identitate imputernicit;
 • 2 dosare cu șină;

ELIBERARE ADEVERINTA ARENDA

DOCUMENTE NECESARE:

INSCRIERE GOSPODARII IN REGISTRUL AGRICOL – PERSOANA FIZICA

DOCUMENTE NECESARE 

INSCRIERE GOSPODARII IN REGISTRUL AGRICOL – PERSOANA JURIDICA

DOCUMENTE NECESARE:

 • Declarație înscriere gospodărie;
 • Copie certificat înregistrare societate;
 • Copie acte proprietate;
 • Copie plan amplasament;
 • Împuternicire (daca este cazul) și copie act de identitate al împuternicitului;

INSCRIERE PERSOANE IN REGISTRUL AGRICOL

DOCUMENTE NECESARE:

RADIERE PERSOANA DIN REGISTRUL AGRICOL

DOCUMENTE NECESARE:


Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Click to listen highlighted text!