Concurs: 26.03.2020
Referent, grad profesional debutant
, Compartiment Relațiile cu Instituțiile Publice și Registratură, Direcția Juridic, Administrație Publică Locală, Registratură, Resurse Umane, Autorizare Activități Comerciale – 1 post;
Muncitor necalificat, treaptă profesională 1, în cadrul compartimentului Defrișări și Toaletări, Serviciul Administrare Utilități Publice și Infrastructură,Defișări și Toaletări, Direcție de Gospodărie Locală – 1 post;
Referent, treaptă profesională 1, în cadrul compartimentului Transport Public Local,  Serviciul Transport și Administrare Întreținere, Direcția Gospodărie Locală – 1 post.

Anunț


Concurs: 12.03.2020

Polițist local, clasa I, grad profesional superior , Compartiment Control Comercial, Mediu și Disciplina în Construcții, Direcția Poliția Locală
Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Urmărire Executare Silită și Amenzi, Serviciul Taxe și Impozite, Urmărire Executare Silită, Amenzi, Direcția Economic
Inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Amenajarea Teritoriului și Autorizații, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final

 

Concurs – Șef serviciu din cadrul Serviciului Mecanizare, Relații cu Asociații de Proprietari și Servicii Publice de Gestionarea Câinilor fără Stăpân- Direcția Gospodarie Locală din data de 04.03.2020.

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat proba scrisa

 

Concurs: 3.03.2020
Inspector de specialitate, grad profesional IA în cadrul Compartimentului Defrisări și Toaletări, Serviciul Administrare Utilități Publice și Infrastructură, Defrisări și Toaletări
Referent, treaptă profesională II în cadrul Compartimentului pentru Prevenire, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs -Inspector debutant și Politist Local debutant – 10.02.2020

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs – Direcția Gospodărie Locală, Compartiment Defrișări și Toaletări – 15.01.2020

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu