Concurs -Inspector debutant și Politist Local debutant – 10.02.2020

Anunț

Concurs – Direcția Gospodărie Locală, Compartiment Defrișări și Toaletări – 15.01.2020

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

Concurs – referent debutant – Compartiment Cadastru și Administrarea Domeniului Public și Privat 13.12.2019

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

Concurs șef birou – Direcția Gospodărie Locală 3.12.2019

Anunț

Proces verbal

Concurs muncitor necalificat – Direcție Gospodărie Locală 3.12.2019 

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs consilieri juridici – 2.12.2019

Anunț
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Răspuns contestație concurs
Rezultat probă interviu

Anunț examen de promovare în grad profesional – 26.11.2019

Anunț examen
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs promovare 25.11.2019

Anunț concurs
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

Concurs 15.10.2019 – consilier juridic, treaptă profesională I – Compartimentul de lucru al Consiliului Local

Anunț concurs
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs 30.09.2019 – inspector, clasa I, grad profesional debutant, 1 post – Compartiment Nomenclatură Stradală, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritorului, // referent, clasa III, grad profesional superior, un post – Compartiment Amenajarea Teritorului și Autorizații, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului // polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment Control Comercial, Mediu și Disciplină în Construcții, Direcția Poliția Locală

Anunț concurs
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

Concurs referent, treaptă profesională II – 30.09.2019 – în cadrul Compartimentului pentru prevenire, Serviciul Voluntar Situații de Urgență:
Anunț concurs
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

Concurs muncitor necalificat 20.09.2019 – treapta profesională II – 1 post în cadrul Compartimentului Intreținere Străzi și Instituții Publice, Direcția Gospodăriei Locală
Anunț concurs
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

Concurs Inspector Inspector, grad profesional debutant -20.09.2019– Compartiment Mecanizare și Relații cu Asociații de Proprietari, Direcția Gospodarie Locală
Anunț concurs
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs muncitor calificat, treapta profesională I- 20.09.2019 – în cadrul Compartimentului pentru prevenire, Serviciul Voluntar Situații de Urgență
Anunț concurs
Rezultat selecție dosar
Rezultat probă scrisă – nu au fost înscrieri
Rezultat probă interviu – nu au fost înscrieri

 

Concurs Consilier Juridic 2.09.2019 – Directia  Juridică, Administrație Publică Locală, Registratură, Resurse Umane, Autorizare Activități Comerciale 
Anunț concurs
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs  contractual 24.07.2019 – Direcția Gospodărie Locală
Anunț concurs
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs 17.07.2019 – Direcția Gospodărie Locală
Anunț concurs
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs 22.07.2019 – Direcția Investiții și Achiziții Publice
Anunț concurs
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisa
Rezultat proba interviu

 

Concurs 9.07.2019 – Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență-Compartiment Securitatea și
Sănătatea Muncii 

Anunț,
rezultat selecție dosare,
rezultat probă scrisă,
rezultat probă interviu