Concurs concurs contractual 24.07.2019 – Direcția Gospodărie Locală
Anunț concurs
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs 17.07.2019 – Direcția Gospodărie Locală
Anunț concurs
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu

 

Concurs 22.07.2019 – Direcția Investiții și Achiziții Publice
Anunț concurs
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisa
Rezultat proba interviu

 

Concurs 9.07.2019 – Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență-Compartiment Securitatea și
Sănătatea Muncii 

Anunț,
rezultat selecție dosare,
rezultat probă scrisă,
rezultat probă interviu

 

 

————–

 

Rezultatul probei interviu – Compartiment Autorizare Activități Comerciale și Servicii

 

Rezultatul probei scrise – Compartiment Autorizare Activități Comerciale și Servicii

 

REZULTATUL ETAPEI DE SELECȚIE A DOSARELOR_Compartiment Autorizare Activități Comerciale și Servicii

 

 

Rezultatul probei interviu – Referent, treapta I, Direcția Gospodărie Locală, Compartiment Transpor Public

 

 

Rezultatul probei scrise – Referent, treapta I, Direcția Gospodărie Locală, Compartiment Transpor Public

 

Rezultatul selecției dosarelor – Direcția Gospodărie Locală

Anunț concurs – Serviciul Administrație Publică Locală, Juridic, Resurse Umane, Activitați Comerciale și Registratură- Compartiment Autorizare Activități Comerciale și Servicii – 04.04.2019.

Anunț concurs – Direcția Gospodărie Locală

Rezultatul probei interviu – Șef Serviciu în cadrul Serviciului Situații de Urgență

Rezultatul probei scrise – Șef Serviciu în cadrul Serviciului Situații de Urgență

Rezultatul etapei de selecție a doasarelor – Șef Serviciu în cadrul Serviciului Situații de Urgență

 

Rezultatul etapei de selecție a dosarelor  – Inspector și Consilier Direcția Economică 

Rezultatul probei interviu_referent, clasa III, grad profesional asistent_Compartiment Resurse Umane

Rezultatul probei scrise – referent, clasa III, grad profesional asistent- Compartiment Resurse Umane

Anunț concurs – Direcția Economică

Anunț concurs – Șef Serviciu în cadrul Serviciului Situații de Urgență

Rezultat probă scrisă concurs – Direcția Achiziții și Investiții Publice

Rezultat probă interviu – Direcția Achiziții și Investiții Publice

Rezultatul etapei de selecție a dosarelor – 1 post referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Resurse Umane

Rezultat selecție dosare – 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent și 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent – Direcția Achiziții si Investiții Publice

Rezultat selecție dosare concurs referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Resurse Umane

Anunț Concurs – Referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Resurse Umane

Rezultat selecție dosare – consilier juridic in cadrul Consiliului Local Pantelimon

Rezultatul proba scrisă pentru ocuparea postului Inspector Debutant – Biroul Registrul Agricol

Rezultat probă scrisă –  Referent treapta I și Îngrijitor treapta II – Compartiment Gospodarie Locala

Rezultat Etapa Selecție Dosare –  Concurs de promovare în funcții publice de conducere – 20.12.2018

Rezultatul Etapei de Selectie a Dosarelor pentru ocuparea posturilor: Referent treapta I și Îngrijitor treapta II – Compartiment Gospodarie Locala

Rezultatul Etapei de Selecție a Dosarelor pentru ocuparea postului Inspector Debutant – Biroul Registrul Agricol

Concurs – Referent clasa III, grad profesional principal – Administratie Publica Locala, Juridic, Resurse Umane, Activitati Comerciale si Registratura – 10.01.2019

Concurs – Referent clasa III, grad profesional principal – Administratie Publica Locala, Juridic, Resurse Umane, Activitati Comerciale si Registratura – 11.01.2019

Concurs – Consilier juridic în cadrul Consiliului Local Pantelimon – 14.01.2019

Concurs de promovare în funcții publice de conducere  – 20.12.2018

Anunț – Concurs Referent treapta I și Îngrijitor treapta II – Compartiment Gospodarie Locala – 20.12.2018

Anunț – Concurs Inspector debutant  – Biroul Registrul Agricol – 20.12.2018

Anunț – Concurs Referent clasa III, grad profesional superior – Direcția Economică

Anunț – Concurs de recrutare Polițist Local

Anunț concurs fochist (27.08.2018)

Anunț concurs Direcția de Gospodărie Locală, Compartiment SSM și PSI (22.08.2018)

Rezultatul selecției dosarelor: concurs Promovare în grad

Rezultatul selecției dosarelor: concurs îngrijitor – Compartiment Administrativ

Anunț concurs promovare în grad

Anunț concurs îngrijitor – Compartiment Administrativ

Rezultatul selectării dosarelor Direcția Gospodărie Locală – Serviciul Administrativ și Gospodărie Locală – Compartiment Dispecerat Monitorizare Camere Video

Concurs ocupare funcție publică de execuție: Direcția Gospodărie Locală – Serviciul Administrativ și Gospodărie Locală – Compartiment Dispecerat Monitorizare Camere Video

REZULTAT FINAL CONCURS 28.02.2018 – Compartimente Transport Public Local și Iluminat Public

Concurs ocupare funcție publică de execuție: Direcția Gospodărie Locală – Compartiment Iluminat Public

ERATĂ:

Rezultatul Etapei de Selecție a Dosarelor – Compartiment Iluminat Public

Rezultatul probei scrise – Compartiment Iluminat Public

Concurs ocupare funcție publică de execuție: Direcția Gospodărie Locală – Compartiment Transport Public Local

ERATĂ:

Rezultatul Etapei de Selecție a Dosarelor – Compartiment Transport Public Local

Rezultatul probei scrise – Compartiment Transport Public Local

REZULTATUL PROBEI INTERVIU concurs 28.02.2018 – COMPARTIMENTE: TRANSPORT PUBLIC LOCAL ȘI ILUMINAT PUBLIC