ELIBERARE ADRESA BANCĂ ȘI/SAU MINISTER PENTRU OBȚINERE ACORD NECESAR CEDĂRII COTEI DE DRUM

DOCUMENTE NECESARE:

Cerere eliberare acord banca privind ridicarea ipotecii
• Copie acte de identitate proprietari
• Copie contract vânzare – cumpărare teren/imobil

ELIBERARE ADEVERINȚĂ REGIM JURIDIC STRADĂ

DOCUMENTE NECESARE:

Cerere eliberare adeverință regim juridic stradă 
• Copie act de identitate proprietar

CEDARE COTĂ DRUM

DOCUMENTE NECESARE:

Cerere cedare cota de drum
• Copie acte de identitate proprietari
• Copie contract de vânzare-cumpărare teren/imobil

ELIBERARE COPIE PLAN AMPLASAMENT STRADA

DOCUMENTE NECESARE:

Cerere eliberare copie plan amplasament 
• Copie act de identitate proprietar
• Taxa xerocopie – 5lei/filă format A4 și 10 lei/filă format A3


Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.