Click to listen highlighted text!

A doua ediția a evenimentului organizat de Primăria orașului Pantelimon, ”Cinema îna er liber”, va avea loc sâmbătă, 19 septembrie, pe strada Independenței nr. 7. Accesul participanților va avea loc de la ora 19:00, iar proiecția filmului va începe la ora 20:00.
Filmul de Oscar ce va fi difuzat este ”A Stare is Born” / ”S-a născut o stea” (2019), film premiat cu un Oscar, anul trecut.

Vă așteptăm cu mic, cu mare, în limita a 200 de locuri și vă rugăm să respectați regulamentul evenimentului!

REGULAMENT EVENIMENT

Primăria orașului Pantelimon, cu sediul în strada Sfântul Gheorghe nr. 32, CUI 442759, este Organizatorul evenimentului.                                                                                                                                                                                    

Evenimentul este organizat cu respectarea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii stabilite prin Ordinul nr. 3142/2020, precum si a masurilor care se aplică pe durata prelungirii stării de alertă pe teritoriul României pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stabilite prin Hotărârea nr. 668 din 14 august 2020.

Organizarea spațiului se realizează respectând măsurile igienico-sanitare și reglementările în vigoare, spațiul destinat desfășurării evenimentului fiind dezinfectat înainte de eveniment.

Pe toata durata evenimentului participanti sunt obligati sa poarte masca de protectie, care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul, să respecte spatiile/ circuitele marcate de organizator, fluxurile de intrare-iesire separate, unice, marcate, pentru facilitarea menținerii distanței fizice, regulile de distanțare fizica, cele de acces, precum si cele mentionate in prezentul regulament.

 1.     Accesul anumitor categorii de participanti

1.1 Accesul tuturor participanților la eveniment este gratuit, în limita a cel mult 200 de participanti cu locuri pe scaune, în spațiul special amenajat, scaunele find poziţionate de către organizator la o distanţă de 2 m între ele, cu mențiunea că menţinerea distanţei fizice de 2 m între persoane nu se aplică pentru membrii aceleiaşi familii sau pentru grupuri de până la 3 persoane.

1.2 Accesul minorilor  este permis in spatiul de eveniment numai cu conditia ca acestia sa fie insotiti de adulti (părinți, bunici, reprezentanți legali). De asemenea, copilul NU va putea părăsi zona evenimentului neînsoțit de către adult, cu excepția situațiilor deosebite, precum evacuarea participanților sau unei părți a participanților, sau cazurile medicale (situații în care va fi însoțit de personal medical).

Adultul este răspunzător pentru protectia si siguranța copilului.

1.3 Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de acces gratuit si o zona special amenajata, indicata in stanga ecranului principal.

1.4 Accesul la eveniment se va face începând cu ora 19.30, pe calea de acces stabilită de organizator, cu respectarea de catre participanti a distantarii de 1.5 m.

1.5 Accesul la eveniment se va face după efectuarea triajului observațional/ epidemiologic si termometrizarea participantilor, măsurarea temperaturii corporale efectuându-se prin termometru noncontact.

1.6 Accesul la eveniment va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală), care, pentru a oferi o protectie eficace, trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Organizatorul va pune la dispoziția participanților recipiente/ coșuri de gunoi cu capac pentru depozitarea măștilor.

1.7 Accesul la eveniment va fi permis numai în conditiile în care participantii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant, care va fi pus la dispoziție de către organizator, prin plasarea de dispenser cu soluții dezinfectante la intrare, în spațiul delimitat al evenimentului,

Fiecare participant are obligația de a ocupa un loc marcat din spațiul de eveniment. Pe întreaga durată a evenimentului participanții sunt obligați să își păstreze locul ocupat/stabilit și să nu se deplaseze pe alte scaune/ locuri.

2.Interdicții și permisiuni

2.1 Participanții sunt obligați să se supună controlului corporal sumar, triajului observațional/ epidemiologic, termometrizarii si sa permita controlul bagajelor, iar cei cu varsta peste 14 ani trebuie sa detina in permanenta asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul evenimentului:

 • persoanele ce refuză controlul de securitate, triajului observațional/ epidemiologic, termometrizarea/verificarea temperaturii.
 • persoanele care prezintă un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți participanți, respectiv care prezinta simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală modificată) și/ sau care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C.
 • persoanele care refuză dezinfectarea mâinilor,
 • persoanele care nu poarta masca de protectie, care refuza purtarea măștilor de protecție/ si/sau care poarta masca de protectie necorespunzator fara să acopere atât gura, cât și nasul;
 • persoanele agresive,
 • persoanele aflate sub influența drogurilor sau alcoolului,
 • persoanele care manifestă forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți participanți,
 • persoanele care prezintă un comportament ce contravine bunei desfășurări a evenimentului,
 • persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a bunei desfășurări a evenimentului,
 • copiii și minorii neînsoțiți de un adult (accesul acestor persoane în zona evenimentului va fi interzis, dar, în cazul în care ele se află deja în zona evenimentului, copiii/ minorii nu vor fi evacuați, organizatorul urmând a înștiința de îndată organele de politie abilitate)

Fiecare participant are obligația să prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte persoane ce se regăsesc în cadrul evenimentului, prin care să nu aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor participanți, organizatorului și partenerilor acestuia.

Participanții sunt obligați să își supravegheze în permanență și cu atenție copiii și/sau minorii pe care îi însoțesc și să NU își lase nesupravegheate bunurile.

De asemenea, participanții sunt rugați să fie vigilenți și, în cazul în care observa eventuale incidente care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau desfășurarea evenimentului, să se adreseze de îndată celui mai apropiat reprezentant al Organizatorului, polițist local, agent de pază sau voluntari identificați cu ecusoane.

Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar Organizatorul NU este responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei terțe persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecința este diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei).

2.2 Organizatorul se va afla în permanentă la dispoziția participanților, pentru a ajuta la menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situații neplăcute.

În acest sens, organizatorul își rezervă dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, în cazul in care considera ca respectivele perimetre si-au atins capacitatea maximă în care evenimentul se poate derula în condiții de siguranță.

Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, cauzata de o afecțiune preexistenta, cumulata cu elementele specifice unui astfel de eveniment (exemple: aglomerație, zgomot, echipamente de iluminat).

De asemenea, organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se află în niciun raport cu organizatorul.

2.3 Este interzis accesul in cadrul evenimentului cu:

 • animale de companie,
 • băuturi alcoolice,
 • substanțe psihoactive,
 • orice fel de obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase, arme albe, bricege, lanțuri etc.,
 • materiale, substanțe sau produse pirotehnice,
 • spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoapărare),
 • orice fel de recipiente de sticla (inclusiv sticle de parfum sau de crema) sau de metal,
 • produse cosmetice ce conțin lichide inflamabile,
 • lasere sau lampioane chinezești,
 • bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii de băutură,
 • bannere susținute de bete,
 • aparate de filmat și alte accesorii, în special de dimensiuni mari, orice fel de trepiede, blițuri detașabile (fiind interzisa orice fel de fotografiere realizata cu bliț sau printr-o altă modalitate care poate deranja bunul mers al evenimentului sau pe ceilalți participanți),
 • orice fel de substanțe interzise prin lege.

Fumatul este permis doar in spatiile special amenajate.

2.4 Este permis accesul in cadrul evenimentului cu:

 • medicamente eliberate in baza prescripției medicale aferente (document ce trebuie prezentat, in caz de solicitare din partea organizatorului),
 • pelerine de ploaie (in ceea ce privește eventualitatea ploii),
 • scaune rulante specifice (in ceea ce priveste persoanele cu dizabilitati locomotorii)
 • aparate de fotografiat, inclusiv DSLR profesional (organizatorul își rezervă dreptul de a stabili locuri/zone in care cu fotografierea si filmatul sa fie interzise; in caz de nerespectare, organizatorul are dreptul de a prelua aparatul foto/video strict pentru a șterge respectivele înregistrări, rămânând la latitudinea sa daca dispune si evacuarea participantului/participanților).

2.5 Este interzis accesul participanților in spațiul destinat proiecției filmelor (ecran de proiecție, generator de curent, locurile unde vor fi amplasate echipamentele necesare realizării proiecției cinematografice).

2.6 Se interzice accesul cu mâncare și băutură în locatie, cu excepția băuturilor îmbuteliate în recipiente individuale, cu capac (sticle cu apă sau băuturi răcoritoare non-alcoolice), fără paie de unică folosință, mâncare ambalată individual, sigilată.

Precizam ca in cadrul evenimentului se va pune la dispozitia participantilor o zona special amenajata, care va functiona pe intreaga durata a evenimentului, cu respectarea normelor în vigoare, pentru achiziționarea de mâncare ambalată individual, sigilată și băuturi (apă sau băuturi răcoritoare non-alcoolice) îmbuteliate în recipiente individuale, cu capac, fără paie de unică folosință.

2.7 Participanților le sunt interzise în cadrul evenimentului orice formă de activitate economică de orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau prestate de o altă persoană) sau publicitara, demonstrațiile, manifestațiile si mitingurile de orice natura, împărțirea de pliante, încercările de îndoctrinare a altor participanți, precum si orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a evenimentului sau buna dispoziție a altor participanți.

3.Zona de prim ajutor

Zona de prim ajutor va fi amplasata in dreptul accesului general si va fi indicata in mod vizibil pentru toți participanții (PUNCT INFO).

În cazul în care participantul nu se poate deplasa, acesta este rugat sa ceara ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de paza.

4.Răspunderea organizatorului. Dispute

4.1 Suplimentar fată de situațiile mai sus indicate, organizatorul NU își asumă răspunderea pentru:

 • nicio pretenție ridicată de către persoane care vor fi pătruns în zona evenimentului fără a avea dreptul sau cu încălcarea Termenilor si condițiilor ori a legii;
 • nicio pretenție privind acțiuni, omisiuni, evenimente s.a.m.d., realizate in afara zonei evenimentului,
 • eventualele întârzieri în evacuarea publicului larg din zona evenimentului, cauzate de acesta sau de alți factori externi,
 • durata procesului de intrare in zona evenimentului,
 • modificarea anumitor segmente ale evenimentului, necesare bunei desfășurări a acestuia,
 • calitatea și/sau conformitatea produselor, serviciilor și obiectelor de merchandise comercializate de către parteneri,
 • nicio pretenție întemeiată pe acțiune sau omisiune din partea unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se afla în niciun raport cu organizatorul,
 • nicio pretenție întemeiată pe un eveniment cauzat de un lucru de a cărui paza juridica NU este responsabil organizatorul,
 • nicio pretenție atunci când este întemeiată pe o cauza în privința căreia legea prevede înlăturarea răspunderii organizatorului,
 • nicio pretenție, în mod integral, atunci când este întemeiată pe o cauză în privința căreia legea prevede limitarea răspunderii organizatorului.

4.2 Orice persoană care are pretenții împotriva organizatorului îl va contacta pe acesta la sediul sau social, pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a diferendului.
In cazul în care, după parcurgerea încercării de a soluționa diferendul pe cale amiabilă, nu se ajunge la niciun consens, acesta poate fi deferit instanței de judecată competente.

Nu exista comentarii.

Spune-ne parerea ta

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Click to listen highlighted text!