Click to listen highlighted text!

Școala va acorda ajutor elevilor cu situație școlară dificilă

Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării asigură desfășurarea în unitățile de învățământ a Programului național pilot de tip “Școala după școală”, pentru elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a inclusiv, în conformitate cu prevederile Ordinului M. E. C nr. 3300/ 2021.

În acest sens, la nivelul unității de învățământ se vor organiza activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Se vor organiza 20 de ore de activități remediale/ lună/ elev, cu prezență fizică în clasă.

Pot beneficia de acest program de pregătire elevii aflați în cel puțin una din următoarele situații:

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/ conexiune fiabilă la internet;
b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului “Școala după școală” se realizează pe baza solicitării scrise a părintelui sau a reprezentantului legal (CERERE PĂRINTE), care se va depune sau transmite prin fax: 021/3121303 sau e-mail: pantelimonscg1@yahoo.com la secretariatul unității noastre de învățământ, până pe data de 3 martie 2021.

Locuințe Sociale în Pantelimon

În orașul nostru va începe în curând construcția a 100 de locuințe sociale pentru persoanele tinere și familiile cu venituri mici sau din mediul defavorizat.

Proiectul se numește ”Construire locuințe sociale, utilități, oraș Pantelimon, județul Ilfov” și vine în sprijinul promovării incluziunii sociale prin asigurarea unei locuințe pentru persoanele defavorizate, pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate a familiilor nevoiașe din orașul nostru.

Proiectul constă în construirea a 100 de apartamente, împărțite astfel: 75 apartamente cu 2 camere, 15 garsoniere și 10 apartamente cu 3 camere. Acestea vor fi împărțite în 5 blocuri de tip condominium, cu regim de înățime P+2E.

Fiecare condominium va avea urmatoarele date tehnice:
Suprafața construită: 557,59 mp;
Suprafața desfășurată: 1.672,77 mp;
Suprafața utilă totală: 1.196,06 mp;

Zona va beneficia de alei pietonale, locuri de parcare și spații verzi.  Asigurarea utilităților pentru apa potabilă și gaze naturale se va face din rețeaua publică.

Noua grădiniță cu grupe de creșă din orașul nostru

24Continuă construcția la noua grădiniță cu grupe de creșă din orașul nostru, proiect ce a debutat anul trecut, din fonduri europene!

Proiectul „Construire grădiniță cu grupe de antepreșcolari, strada George Călinescu, oraș Pantelimon, județ Ilfov”, este co-finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii a copiilor din orașul Pantelimon prin dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

În cadrul noii grădinițe vor fi create 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii și 3 grupe mari de copii care vor primi în total 180 de copii, iar pentru antepreșcolari vor fi constituite 10 grupe de creșă pentru înscrierea a 70 de copii.

Valoarea totală a proiectului este de 27,615,666.91 lei, din care 7,152,221.99 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile obţinute.

 

 

 

În orașul nostru, se va construi o nouă bază sportivă

Un complex sportiv cu teren de fotbal, teren multifuncțional de handbal, baschet, volei și tenis și un vestiar complet echipat se va construi în Pantelimon, prin Compania Națională de Investiții

Noua bază sportivă se va întinde pe o suprafață minimă de 13.202mp, în Tarlaua 27, în zona fermei din Pantelimon, și va cuprinde, pe lângă terenurile menționate anterior, și cladiri auxiliare și tribune pentru spectatori.

Terenul de fotbal

Terenul pentru fotbal cu dimensiunile suprafeței utile de evolutie 75,5 x 117m și cele ale suprafeței utile de joc 68 x 105m.
Marcaje conforme cu cerințele Regulamentului de organizare a activităţii fotbalistice din 2018 a Federației Române de Fotbal.
Terenul va fi marcat si pentru 2 terenuri de mini-fotbal cu dimensiunile de: 40 x 60m.

Dotările și echipamentele: tribune pentru spectatori, cu 500 de locuri, porți de fotbal, tabele de marcaj, catarge pentru drapele, bănci de rezerve, nocturnă.

Terenul multifucțional de handbal, baschet, volei și tenis

Terenul multifunctional, cu dimensiunile suprafeței utile de evoluție 25 x 44 m și cele ale suprafeței utile de joc 40 x 20 m.
Marcaje conforme cu cerințele Regulamentelor de funcționare ale Federațiilor Române de handbal, baschet, volei și tenis.

Suprafața de joc: covor de tartan,  2 bănci de câte 10 scaune pentru rezerve și antrenori.

Dotările și echipamentele: bănci pentru rezerve, fileu de tenis, fileu de volei, panouri de baschet mobile, porți de handbal, instalație de nocturnă.

Clădirea pentru vestiare

Viitoarea bază sportivă va fi prevăzută și cu clădire pentru vestiare, unde sportivii, antrenorii și arbitrii să se poată schimba în echipamentele necesare. Cladirea va avea regim de înălțime parter și 1 etaj retras, și va fi prevăzută cu 4 vestiare, 8 grupuri sanitare separate pentru bărbați și femei, cabinet medical, depozit, camera tehnică și birouri.

Parcare

Parcare pentru 55 de vehicule, cu 4 locuri destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii și 2 locuri de parcare speciale pentru autocare.

Compania Națională de Investiții este finanțatorul acestei construcții, iar beneficiarul principal va fi UAT Pantelimon și locuitorii orașului nostru.

Click to listen highlighted text!