Click to listen highlighted text!

PERSOANE FIZICE

1. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCAL

 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL010/2016
 • actul de identitate;
 • certificatul de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
 • documente din care să reiasă calitatea de moștenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testamentul;
 • împuternicire în original sau copie legalizată.

2. DECLARARE CLĂDIRI 

 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL001/2016
 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare, autorizație de construire și proces verbal de recepție a lucrărilor, etc.
 • Act de identitate pentru toți proprietarii;
 • Procură sau împuernicire în cazul în care se prezintă altă persoană decât proprietarul imobilului;
 • Releveul imobilului, planul de amplasament, etc

3. DECLARARE TEREN

 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL003/2016
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere în posesie, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisia locală, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate / act de vânzare-cumpărare / certificat de moștenitor/act de adjudecare, etc.
 • Act de identitate pentru toți proprietarii.
 • Plan cadastral

4. RADIERE DIN EVIDENȚE A CLĂDIRII/TERENULUI 

 • cerere pentru scoaterea din evidențele fiscale – Descarca formular
 • Actul de vânzare – cumpărare, de donație, sentința civilă definitivă și irevocabilă, etc.
 • Autorizație de demolare și proces verbal de recepție (de desființare);
 • Actul de identitate.

5. DECLARARE MIJLOACE DE TRANSPORT

 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice:
 • Mijloace de transport – Descarca formular ITL005/2016
 • Mijloace de transport peste 12 tone – Descarca formular ITL006/2016
 • Mijloace de transport pe apa – Descarca formular ITL007/2016
 • Actul de dobândire (ex.: contract de vânzare – cumpărare / factura fiscală / act de donație etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
 • Actul de identitate;
 • Procură sau împuternicire;
 • Cartea de identitate;
 • Fisa de înmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul;

6. RADIERE DIN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT 

 • Declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport – Descarca formular ITL016/2016
 • Certificatul de distrugere/ actul de vânzare-cumpărare (5 exemplare) / document de dezmembrare de către o unitate autorizată, etc;
 • Cartea de identitate;
 • Actul de identitate;
 • Procura sau împuternicire;

7. TRANSFER AUTO

 • Cerere transfer – Descarca formular
 • Copie Carte identitate auto
 • Copie C.I./B.I cu domiciliul actual

8. CERERE ANULARE ACCESORII

PERSOANE JURIDICE

1. ELIBERARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCAL 

 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL012/2016
 • actul de identitate;
 • împuternicire în original sau copie legalizată.

2. DECLARARE CLĂDIRI

 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice – Descarca formular ITL002/2016
 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), act de adjudecare, autorizație de construire și proces verbal de recepție a lucrărilor, alte acte translative a dreptuilui de proprietate.
 • Balanta de verificare in cazul cladirilor nou dobandite;
 • Procură sau împuernicire în cazul în care se prezintă altă persoană decât administratorul persoanei juridice
 • Releveul imobilului, planul de amplasament, etc

3. DECLARARE TEREN 

 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL004/2016
 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), act de adjudecare, alte acte translative a dreptuilui de proprietate;
 • Procură sau împuernicire în cazul în care se prezintă altă persoană decât administratorul persoanei juridice
 • Planul de amplasament, etc

4. DECLARARE MIJLOACE DE TRANSPORT 

 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice:
 • Mijloace de transport – Descarca formular ITL005/2016
 • Mijloace de transport peste 12 tone – Descarca formular ITL006/2016
 • Actul de dobândire – 5 exemplare (ex.: contract de vânzare – cumpărare / factura fiscală / act de donație etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
 • Procură sau împuernicire în cazul în care se prezintă altă persoană decât administratorul persoanei juridice
 • Cartea de inmatriculare eliberata de RAR
 • Fisa de inmatriculare

5. RADIERE DIN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

 • Declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport – Descarca formular ITL016/2016
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarca formular ITL010/2016
 • Certificatul de distrugere/ actul de vânzare-cumpărare (5 exemplare) / document de dezmembrare de către o unitate autorizată, etc;
 • Cartea de inmatriculare eliberata de RAR – copie
 • Procură sau împuernicire în cazul în care se prezintă altă persoană decât administratorul persoanei juridice

6. TRANSFER AUTO

 • Cerere transfer – Descarca formular
 • Cartea de inmatriculare eliberata de RAR – copie
 • Procură sau împuernicire în cazul în care se prezintă altă persoană decât administratorul persoanei juridice

Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Click to listen highlighted text!